| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIDAS-AS AS50682

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50682
as-name:    LIDAS-AS
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6663 announce AS50682
export:     to AS9050 announce AS50682
admin-c:    MI1492-RIPE
tech-c:     MI1492-RIPE
org:      ORG-LPS4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDAS-MNT
created:    2010-03-09T11:33:05Z
last-modified: 2021-11-23T14:31:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-LPS4-RIPE
org-name:    Lidas Prod SRL
org-type:    OTHER
address:    Str. Cuza-Voda Bl.17B sc A Ap18
address:    Zimnicea Teleorman
address:    Romania
phone:     +40748240029
fax-no:     +40247368096
abuse-c:    AR26555-RIPE
admin-c:    MI1492-RIPE
tech-c:     MI1492-RIPE
mnt-by:     LIDAS-MNT
mnt-ref:    LIDAS-MNT
created:    2010-03-04T01:19:43Z
last-modified: 2016-09-17T14:39:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MITU IONEL
address:    Lidas Prod SRL
address:    Zimnicea, Str. Cuza Voda, Bloc 17B, sc A, ap. 18
address:    TELEORMAN
phone:     +40.748240029
nic-hdl:    MI1492-RIPE
mnt-by:     CONYSAT-MNT
created:    2008-06-25T06:09:31Z
last-modified: 2016-01-31T19:33:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]