| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VTELJO AS50670

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50670
as-name:    VTELJO
org:      ORG-VHLC1-RIPE
import:     from AS42912 accept any
import:     from AS12975 accept any
import:     from AS8697 accept any
import:     from AS48832 accept any
import:     from AS3356 accept any
import:     from AS206553 accept any
import:     from AS47887 accept any
export:     to AS42912 announce AS50670
export:     to AS48832 announce AS50670
export:     to AS48832 announce AS28730
export:     to AS3356 announce AS50670
export:     to AS3356 announce AS28730
export:     to AS3356 announce AS44702
export:     to AS12975 announce AS206553
export:     to AS47887 announce AS206553
export:     to AS47887 announce AS50670
export:     to AS12975 announce AS50670
export:     to AS8697 announce AS50670
admin-c:    HH96-RIPE
tech-c:     HH96-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VTELJO
created:    2010-03-05T12:58:14Z
last-modified: 2021-12-20T13:29:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VHLC1-RIPE
org-name:    VTEL HOLDINGS LIMITED/JORDAN CO.
country:    JO
org-type:    LIR
address:    Wadi Saqra, Arar Street, Building 244
address:    P.O Box 2833
address:    Amman 11181
address:    JORDAN
phone:     +962797447704
phone:     +96265100680
fax-no:     +96265651636
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-VTELJO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-VTELJO
admin-c:    HH96-RIPE
abuse-c:    AD11188-RIPE
created:    2010-01-15T09:46:46Z
last-modified: 2021-02-09T07:09:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hussein Hatough
address:    VTEL Holdings Limited/Jordan
phone:     +96265100680
nic-hdl:    HH96-RIPE
created:    2009-07-14T10:06:58Z
last-modified: 2017-10-30T22:06:04Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-VTELJO
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]