| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.146.10 (lg) / ec2-18-232-146-10.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:920a::12e8:920a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIALOGK-AS AS50668

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50668
as-name:    DIALOGK-AS
import:     from AS34123 accept ANY
export:     to AS34123 announce AS-DIALOGK
import:     from AS48347 accept ANY
export:     to AS48347 announce AS-DIALOGK
admin-c:    IP989-RIPE
tech-c:     AN2262-RIPE
status:     ASSIGNED
org:      ORG-DL43-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETORN-MNT
mnt-by:     DIALOGK-MNT
created:    2018-10-08T12:41:48Z
last-modified: 2020-11-16T18:02:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NL73-RIPE

organisation:  ORG-DL43-RIPE
org-name:    Dialog-K LLC
org-type:    OTHER
address:    7 Sverdlova st., Krasnoarmeysk
address:    MO, Russia, 141292
phone:     +7 495 710 7307
fax-no:     +7 916 707 3557
abuse-c:    ACRO16395-RIPE
admin-c:    IP989-RIPE
tech-c:     IP989-RIPE
mnt-ref:    NETORN-MNT
mnt-by:     NETORN-MNT
mnt-by:     DIALOGK-MNT
created:    2007-01-05T11:57:22Z
last-modified: 2018-10-08T20:12:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexsandr Nechitaylo
address:    Netorn LLC
address:    9, Hibinskiy pr.
address:    Moscow, Russia, 129336
phone:     +7 495 266 6188
fax-no:     +7 495 266 2101
nic-hdl:    AN2262-RIPE
mnt-by:     NETORN-MNT
created:    2006-05-02T10:07:30Z
last-modified: 2006-05-02T10:11:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilya Pastukhov
address:    Dialog-k Ltd
address:    7 Sverdlova st., Krasnoarmeysk
address:    MO, Russia, 141292
phone:     +7 495 710 7307
fax-no:     +7 916 707 3557
nic-hdl:    IP989-RIPE
mnt-by:     NETORN-MNT
mnt-by:     DIALOGK-MNT
created:    2006-05-05T13:05:38Z
last-modified: 2018-10-08T20:13:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]