| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VI-AS AS50652

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50652
as-name:    VI-AS
org:      ORG-LNSC1-RIPE
import:     from AS29226 accept ANY
import:     from AS21418 accept ANY
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS50652
export:     to AS21418 announce AS50652
export:     to AS8359 announce AS50652
admin-c:    AAS56-RIPE
tech-c:     AAS56-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VideoInternational-mnt
created:    2010-03-03T13:42:47Z
last-modified: 2020-06-04T18:56:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-JM2-RIPE

organisation:  ORG-LNSC1-RIPE
org-name:    LLC New Service Company
org-type:    OTHER
address:    25 Akademika Pavlova St., 121359 Moscow, Russia
admin-c:    AAS56-RIPE
tech-c:     AAS56-RIPE
abuse-c:    AR18537-RIPE
mnt-ref:    VideoInternational-mnt
mnt-by:     MASTERTEL-MNT
created:    2019-02-07T05:33:07Z
last-modified: 2019-02-07T05:33:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrew A Strenadko
address:    New Services Company LLC
address:    25 Akademika Pavlova street
address:    121359 Moscow Russia
phone:     +7 495 9561247
fax-no:     +7 495 2321350
nic-hdl:    AAS56-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-01-30T16:59:09Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     VideoInternational-mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]