| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KNIPP-IRONDNS1-AS AS50611

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50611
as-name:    KNIPP-IRONDNS1-AS
descr:     Technologiepark
descr:     Martin-Schmeisser-Weg 9
descr:     44227 Dortmund
org:      ORG-KMuK1-RIPE
import:     from AS286 accept ANY
export:     to AS286 announce AS-IRONDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS286 announce AS-IRONDNS-v6
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-IRONDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2914 announce AS-IRONDNS-v6
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-IRONDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3356 announce AS-IRONDNS-v6
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS-IRONDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20473 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20473 announce AS-IRONDNS-v6
admin-c:    EK40-RIPE
tech-c:     CK85-RIPE
tech-c:     DL241-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    2010-02-18T11:52:42Z
last-modified: 2019-05-29T05:37:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KMuK1-RIPE
org-name:    Knipp Medien und Kommunikation GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Martin-Schmeisser-Weg 9
address:    D-44227
address:    Dortmund
address:    GERMANY
phone:     +4923197030
fax-no:     +492319703200
mnt-ref:    KNIPP-NOC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
admin-c:    DL241-RIPE
admin-c:    CK85-RIPE
admin-c:    EK40-RIPE
abuse-c:    KAC13-RIPE
created:    2004-04-17T11:09:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Klaas
address:    Knipp Medien und Kommunikation GmbH
address:    Martin-Schmeisser-Weg 9
address:    D-44227 Dortmund
phone:     +49 231 9703 0
fax-no:     +49 231 9703 200
nic-hdl:    CK85-RIPE
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    2002-07-18T13:47:33Z
last-modified: 2018-06-20T09:42:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Damian Lusiewicz
address:    Knipp Medien und Kommunikation GmbH
address:    Martin-Schmeisser-Weg 9
address:    D-44227 Dortmund
phone:     +49 231 97030
nic-hdl:    DL241-RIPE
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2008-04-21T11:46:57Z
source:     RIPE

person:     Elmar Knipp
address:    Martin-Schmeisser-Weg 9
address:    D-44227 Dortmund
address:    Germany
phone:     +49 231 9703 0
fax-no:     +49 231 9703 200
nic-hdl:    EK40-RIPE
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T00:16:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]