| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.22.104 (lg) / ec2-3-235-22-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:1668::3eb:1668 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EPIX-KGM AS50607

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50607
as-name:    EPIX-KGM
org:      ORG-SNRR2-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    EPIX - KAT.Global.Mix
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Communities to determine entry point of route
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    50607:8000 All KGM1 Peers
remarks:    50607:9000 All KGM2 Peers
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Do not announce communities
remarks:    50607:30300 - LEVEL3
remarks:    50607:30400 - GTT
remarks:    50607:30600 - COGENT
remarks:    50607:30800 - RETN
remarks:    50607:30900 - EXATEL
remarks:    50607:31000 - ORANGE
remarks:    50607:32000 - HURRICANE
remarks:    50607:33000 - UPC
remarks:    50607:34000 - DE-CIX
remarks:    50607:35000 - NIX
remarks:    50607:36000 - PEERINGCZ
remarks:    50607:37000 - PIONIER
remarks:    50607:38000 - TELIA
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Blackhole community
remarks:    50607:666
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS50607 accept AS50607
export:     to AS50607 announce ANY
import:     from AS51101 accept AS51101
export:     to AS51101 announce ANY
import:     from AS50247 accept AS-ITCOMP
export:     to AS50247 announce ANY
import:     from AS197849 accept AS197849
export:     to AS197849 announce ANY
import:     from AS51101 accept AS51101
export:     to AS51101 announce ANY
import:     from AS201053 accept AS201053
export:     to AS201053 announce ANY
import:     from AS61154 accept AS61154:AS-IntegraDesign-MyNet
export:     to AS61154 announce ANY
import:     from AS198560 accept AS198560
export:     to AS198560 announce ANY
import:     from AS48626 accept AS-QUARTO
export:     to AS48626 announce ANY
import:     from AS51944 accept AS-PROMEDIA
export:     to AS51944 announce ANY
import:     from AS199510 accept AS199510
export:     to AS199510 announce ANY
import:     from AS34169 accept AS-MEDIACOM
export:     to AS34169 announce ANY
import:     from AS198235 accept AS198235
export:     to AS198235 announce ANY
import:     from AS198424 accept AS-HLG
export:     to AS198424 announce ANY
import:     from AS57608 accept AS-DGNET
export:     to AS57608 announce ANY
import:     from AS199341 accept AS-MARGONET
export:     to AS199341 announce ANY
import:     from AS198004 accept AS-INTERKONEKT
export:     to AS198004 announce ANY
import:     from AS41841 accept AS41841
export:     to AS41841 announce ANY
import:     from AS51636 accept AS51636
export:     to AS51636 announce ANY
import:     from AS199550 accept AS199550
export:     to AS199550 announce ANY
import:     from AS52009 accept AS52009
export:     to AS52009 announce ANY
import:     from AS198317 accept AS198317
export:     to AS198317 announce ANY
import:     from AS42261 accept AS42261
export:     to AS42261 announce ANY
import:     from AS35007 accept AS-MICONET
export:     to AS35007 announce ANY
import:     from AS198604 accept AS198604
export:     to AS198604 announce ANY
import:     from AS34969 accept AS34969
export:     to AS34969 announce ANY
import:     from AS59444 accept AS-AMSNET
export:     to AS59444 announce ANY
import:     from AS35760 accept AS-PROXNET
export:     to AS35760 announce ANY
import:     from AS50584 accept AS50584
export:     to AS50584 announce ANY
import:     from AS198430 accept AS198430
export:     to AS198430 announce ANY
import:     from AS198948 accept AS198948
export:     to AS198948 announce ANY
import:     from AS38942 accept AS38942
export:     to AS38942 announce ANY
import:     from AS197447 accept AS-TESCO-AS
export:     to AS197447 announce ANY
import:     from AS197318 accept AS197318
export:     to AS197318 announce ANY
import:     from AS59990 accept AS59990
export:     to AS59990 announce ANY
import:     from AS56783 accept AS56783
export:     to AS56783 announce ANY
import:     from AS197377 accept AS-ENET24
export:     to AS197377 announce ANY
import:     from AS50231 accept AS-SYRION
export:     to AS50231 announce ANY
import:     from AS57945 accept AS57945
export:     to AS57945 announce ANY
import:     from AS50188 accept AS-KOLNET
export:     to AS50188 announce ANY
import:     from AS16290 accept AS16290
export:     to AS16290 announce ANY
import:     from AS198214 accept AS-RUDNANET
export:     to AS198214 announce ANY
import:     from AS197345 accept AS197345
export:     to AS197345 announce ANY
import:     from AS197418 accept AS197418
export:     to AS197418 announce ANY
import:     from AS203985 accept AS203985
export:     to AS203985 announce ANY
import:     from AS51960 accept AS51960:AS-PARTNERS
export:     to AS51960 announce ANY
import:     from AS35787 accept AS-INTERNET-CAFE
export:     to AS35787 announce ANY
import:     from AS198091 accept AS198091
export:     to AS198091 announce ANY
import:     from AS49528 accept AS-PL-ALFANET
export:     to AS49528 announce ANY
import:     from AS34393 accept AS-SYSTEL
export:     to AS34393 announce ANY
import:     from AS199842 accept AS-PANCOM
export:     to AS199842 announce ANY
import:     from AS196883 accept AS-MT-NET
export:     to AS196883 announce ANY
import:     from AS60755 accept AS60755
export:     to AS60755 announce ANY
import:     from AS199138 accept AS199138
export:     to AS199138 announce ANY
import:     from AS51619 accept AS-CITYPARTNER
export:     to AS51619 announce ANY
import:     from AS198909 accept AS198909
export:     to AS198909 announce ANY
import:     from AS42667 accept AS-INTEREVO
export:     to AS42667 announce ANY
import:     from AS199201 accept AS199201
export:     to AS199201 announce ANY
import:     from AS49290 accept AS49290
export:     to AS49290 announce ANY
import:     from AS50994 accept AS50994
export:     to AS50994 announce ANY
import:     from AS197049 accept AS197049
export:     to AS197049 announce ANY
import:     from AS51310 accept AS51310
export:     to AS51310 announce ANY
import:     from AS28978 accept AS-COIG
export:     to AS28978 announce ANY
import:     from AS197605 accept AS197605
export:     to AS197605 announce ANY
import:     from AS60884 accept AS-NETDRIVE
export:     to AS60884 announce ANY
import:     from AS47850 accept as47850
export:     to AS47850 announce ANY
import:     from AS3169 accept AS-BRK
export:     to AS3169 announce ANY
import:     from AS57536 accept AS57536
export:     to AS57536 announce ANY
import:     from AS201925 accept AS-ART-COM-TRANSIT
export:     to AS201925 announce ANY
import:     from AS197672 accept AS-INTERPLUSSC
export:     to AS197672 announce ANY
import:     from AS50607 accept AS50607
export:     to AS50607 announce ANY
import:     from AS198537 accept AS198537
export:     to AS198537 announce ANY
import:     from AS61056 accept AS-MULTIMEDIAL
export:     to AS61056 announce ANY
import:     from AS59611 accept AS59611
export:     to AS59611 announce ANY
import:     from AS202004 accept AS202004
export:     to AS202004 announce ANY
import:     from AS198416 accept AS-ELZAPPERO
export:     to AS198416 announce ANY
import:     from AS50607 accept AS50607
export:     to AS50607 announce ANY
import:     from AS33923 accept AS-ART-COM
export:     to AS33923 announce ANY
import:     from AS197892 accept AS197892
export:     to AS197892 announce ANY
import:     from AS197833 accept AS-ZAPNET
export:     to AS197833 announce ANY
import:     from AS56511 accept AS-GAMP
export:     to AS56511 announce ANY
import:     from AS203778 accept AS-SPEEDNETPL
export:     to AS203778 announce ANY
import:     from AS60782 accept AS-INTERPLUS
export:     to AS60782 announce ANY
import:     from AS199846 accept AS199846
export:     to AS199846 announce ANY
import:     from AS196928 accept AS196928
export:     to AS196928 announce ANY
import:     from AS199965 accept AS199965
export:     to AS199965 announce ANY
import:     from AS42935 accept AS-SYRION
export:     to AS42935 announce ANY
import:     from AS201122 accept AS201122
export:     to AS201122 announce ANY
import:     from AS2821 accept AS-MAXNET
export:     to AS2821 announce ANY
import:     from AS203140 accept AS203140
export:     to AS203140 announce ANY
import:     from AS197709 accept AS197709
export:     to AS197709 announce ANY
import:     from AS198525 accept AS198525
export:     to AS198525 announce ANY
import:     from AS57890 accept AS57890
export:     to AS57890 announce ANY
import:     from AS43495 accept AS43495
export:     to AS43495 announce ANY
import:     from AS199413 accept AS199413
export:     to AS199413 announce ANY
import:     from AS200602 accept AS-GBN
export:     to AS200602 announce ANY
import:     from AS198498 accept AS-DOLNET
export:     to AS198498 announce ANY
import:     from AS206186 accept AS-EPIX-KLOC
export:     to AS206186 announce ANY
import:     from AS51068 accept AS51068
export:     to AS51068 announce ANY
import:     from AS199061 accept AS199061
export:     to AS199061 announce ANY
import:     from AS36040 accept AS36040
export:     to AS36040 announce ANY
import:     from AS205296 accept AS205296
export:     to AS205296 announce ANY
import:     from AS24577 accept AS24577
export:     to AS24577 announce ANY
import:     from AS59556 accept AS59556
export:     to AS59556 announce ANY
import:     from AS43153 accept AS-SFERANET
export:     to AS43153 announce ANY
import:     from AS206736 accept AS206736
export:     to AS206736 announce ANY
import:     from AS198493 accept AS198493
export:     to AS198493 announce ANY
import:     from AS202744 accept AS202744
export:     to AS202744 announce ANY
import:     from AS205776 accept AS205776
export:     to AS205776 announce ANY
import:     from AS51648 accept AS-GIGA
export:     to AS51648 announce ANY
import:     from AS207101 accept AS207101
export:     to AS207101 announce ANY
import:     from AS33901 accept AS33901
export:     to AS33901 announce ANY
import:     from AS197295 accept AS197295
export:     to AS197295 announce ANY
import:     from AS203548 accept AS203548
export:     to AS203548 announce ANY
import:     from AS198401 accept AS198401
export:     to AS198401 announce ANY
import:     from AS199723 accept AS199723
export:     to AS199723 announce ANY
import:     from AS204930 accept AS204930
export:     to AS204930 announce ANY
import:     from AS210142 accept AS210142
export:     to AS210142 announce ANY
import:     from AS203937 accept as-cyfrotel
export:     to AS203937 announce ANY
import:     from AS196776 accept AS-ORION
export:     to AS196776 announce ANY
import:     from AS207221 accept AS207221
export:     to AS207221 announce ANY
import:     from AS204744 accept AS-SAMNET
export:     to AS204744 announce ANY
import:     from AS198896 accept AS198896
export:     to AS198896 announce ANY
import:     from AS199416 accept AS199416
export:     to AS199416 announce ANY
import:     from AS204700 accept AS204700
export:     to AS204700 announce ANY
import:     from AS51394 accept AS51394
export:     to AS51394 announce ANY
import:     from AS49787 accept AS49787
export:     to AS49787 announce ANY
import:     from AS201953 accept AS201953:AS-INTERKA
export:     to AS201953 announce ANY
import:     from AS198891 accept AS198891
export:     to AS198891 announce ANY
import:     from AS198766 accept AS198766
export:     to AS198766 announce ANY
import:     from AS51426 accept AS-KRT
export:     to AS51426 announce ANY
import:     from AS43073 accept AS-DANAR
export:     to AS43073 announce ANY
import:     from AS204568 accept AS204568
export:     to AS204568 announce ANY
import:     from AS52169 accept AS52169
export:     to AS52169 announce ANY
import:     from AS197766 accept AS197766
export:     to AS197766 announce ANY
import:     from AS197697 accept AS-DERKOM
export:     to AS197697 announce ANY
import:     from AS56324 accept AS56324
export:     to AS56324 announce ANY
import:     from AS205798 accept AS205798
export:     to AS205798 announce ANY
import:     from AS60964 accept AS60964
export:     to AS60964 announce ANY
import:     from AS204479 accept AS204479
export:     to AS204479 announce ANY
import:     from AS56628 accept AS-StormMedia
export:     to AS56628 announce ANY
import:     from AS56949 accept AS-LAN_NET
export:     to AS56949 announce ANY
import:     from AS202126 accept AS202126
export:     to AS202126 announce ANY
import:     from AS59686 accept AS-GEMINI-ISTS
export:     to AS59686 announce ANY
import:     from AS202607 accept AS202607
export:     to AS202607 announce ANY
import:     from AS204373 accept AS204373
export:     to AS204373 announce ANY
import:     from AS202061 accept AS202061
export:     to AS202061 announce ANY
import:     from AS200274 accept AS200274
export:     to AS200274 announce ANY
import:     from AS203566 accept AS203566
export:     to AS203566 announce ANY
import:     from AS201091 accept AS201091
export:     to AS201091 announce ANY
import:     from AS8819 accept AS8819
export:     to AS8819 announce ANY
import:     from AS60810 accept AS60810
export:     to AS60810 announce ANY
import:     from AS202281 accept AS-C3
export:     to AS202281 announce ANY
import:     from AS196927 accept AS196927
export:     to AS196927 announce ANY
import:     from AS50550 accept AS-SET_PARTNERS_AS50550
export:     to AS50550 announce ANY
import:     from AS210014 accept AS210014
export:     to AS210014 announce ANY
import:     from AS203765 accept AS203765
export:     to AS203765 announce ANY
import:     from AS201149 accept AS201149
export:     to AS201149 announce ANY
import:     from AS56373 accept AS56373
export:     to AS56373 announce ANY
import:     from AS203505 accept AS203505
export:     to AS203505 announce ANY
import:     from AS114842 accept AS114842
export:     to AS114842 announce ANY
import:     from AS36040 accept AS36040
export:     to AS36040 announce ANY
import:     from AS41841 accept AS41841
export:     to AS41841 announce ANY
import:     from AS199550 accept AS199550
export:     to AS199550 announce ANY
import:     from AS38942 accept AS38942
export:     to AS38942 announce ANY
import:     from AS50584 accept AS50584
export:     to AS50584 announce ANY
import:     from AS199943 accept AS-PROMEDIA-KAT6
export:     to AS199943 announce ANY
import:     from AS51619 accept AS-CITYPARTNER
export:     to AS51619 announce ANY
import:     from AS28978 accept AS-COIG
export:     to AS28978 announce ANY
import:     from AS201925 accept AS-ART-COM-TRANSIT
export:     to AS201925 announce ANY
import:     from AS199201 accept AS199201
export:     to AS199201 announce ANY
import:     from AS34169 accept AS-MEDIACOM
export:     to AS34169 announce ANY
import:     from AS198007 accept AS198007
export:     to AS198007 announce ANY
import:     from AS56475 accept AS-DATA-COM
export:     to AS56475 announce ANY
import:     from AS56983 accept AS56983
export:     to AS56983 announce ANY
import:     from AS48626 accept AS-QUARTO
export:     to AS48626 announce ANY
import:     from AS51426 accept AS-KRT
export:     to AS51426 announce ANY
import:     from AS197377 accept AS-ENET24
export:     to AS197377 announce ANY
import:     from AS199494 accept AS-ETTH
export:     to AS199494 announce ANY
import:     from AS52079 accept AS-INTERDUO
export:     to AS52079 announce ANY
import:     from AS203632 accept AS203632
export:     to AS203632 announce ANY
import:     from AS12642 accept AS-INETSP
export:     to AS12642 announce ANY
import:     from AS196969 accept AS196969
export:     to AS196969 announce ANY
import:     from AS201332 accept AS-OPTICOM-AS
export:     to AS201332 announce ANY
import:     from AS199774 accept AS199774
export:     to AS199774 announce ANY
import:     from AS30813 accept AS-OSTROG
export:     to AS30813 announce ANY
import:     from AS31304 accept AS-ESPOL
export:     to AS31304 announce ANY
import:     from AS50095 accept AS50095
export:     to AS50095 announce ANY
import:     from AS201068 accept AS201068
export:     to AS201068 announce ANY
import:     from AS198151 accept AS-SET-NCORE
export:     to AS198151 announce ANY
import:     from AS201049 accept AS201049
export:     to AS201049 announce ANY
import:     from AS47252 accept AS47252
export:     to AS47252 announce ANY
import:     from AS201953 accept AS201953:AS-INTERKA
export:     to AS201953 announce ANY
import:     from AS51310 accept AS51310
export:     to AS51310 announce ANY
import:     from AS59670 accept AS59670
export:     to AS59670 announce ANY
import:     from AS33923 accept AS-ART-COM
export:     to AS33923 announce ANY
import:     from AS43495 accept AS43495
export:     to AS43495 announce ANY
import:     from AS200889 accept AS200889
export:     to AS200889 announce ANY
import:     from AS48712 accept AS48712
export:     to AS48712 announce ANY
import:     from AS198035 accept AS198035
export:     to AS198035 announce ANY
import:     from AS15624 accept AS15624
export:     to AS15624 announce ANY
import:     from AS206314 accept AS-206314
export:     to AS206314 announce ANY
import:     from AS48694 accept AS48694
export:     to AS48694 announce ANY
import:     from AS200577 accept AS200577
export:     to AS200577 announce ANY
import:     from AS200750 accept AS200750
export:     to AS200750 announce ANY
import:     from AS198655 accept AS198655
export:     to AS198655 announce ANY
import:     from AS201053 accept AS201053
export:     to AS201053 announce ANY
import:     from AS200142 accept AS-IPMEDIA
export:     to AS200142 announce ANY
import:     from AS197345 accept AS197345
export:     to AS197345 announce ANY
import:     from AS197672 accept AS-INTERPLUSSC
export:     to AS197672 announce ANY
import:     from AS50231 accept AS-SYRION
export:     to AS50231 announce ANY
import:     from AS203364 accept AS203364
export:     to AS203364 announce ANY
import:     from AS199846 accept AS199846
export:     to AS199846 announce ANY
import:     from AS203765 accept AS203765
export:     to AS203765 announce ANY
import:     from AS62201 accept AS62201
export:     to AS62201 announce ANY
import:     from AS197310 accept AS197310
export:     to AS197310 announce ANY
import:     from AS204019 accept AS204019
export:     to AS204019 announce ANY
import:     from AS61134 accept AS61134
export:     to AS61134 announce ANY
import:     from AS203505 accept AS203505
export:     to AS203505 announce ANY
import:     from AS198091 accept AS198091
export:     to AS198091 announce ANY
import:     from AS199005 accept AS199005
export:     to AS199005 announce ANY
import:     from AS197400 accept AS197400
export:     to AS197400 announce ANY
import:     from AS200668 accept AS200668
export:     to AS200668 announce ANY
import:     from AS199517 accept AS-INTERMATIK
export:     to AS199517 announce ANY
import:     from AS197747 accept AS197747
export:     to AS197747 announce ANY
import:     from AS200001 accept AS200001
export:     to AS200001 announce ANY
import:     from AS202971 accept AS202971
export:     to AS202971 announce ANY
import:     from AS48956 accept AS-HYPERNET-PL
export:     to AS48956 announce ANY
import:     from AS199888 accept AS-PL-RAJF
export:     to AS199888 announce ANY
import:     from AS50550 accept AS-SET_PARTNERS_AS50550
export:     to AS50550 announce ANY
import:     from AS200672 accept AS200672
export:     to AS200672 announce ANY
import:     from AS201314 accept AS201314
export:     to AS201314 announce ANY
import:     from AS198389 accept AS198389
export:     to AS198389 announce ANY
import:     from AS198269 accept AS198269
export:     to AS198269 announce ANY
import:     from AS200602 accept AS-GBN
export:     to AS200602 announce ANY
import:     from AS198709 accept AS-BOX3
export:     to AS198709 announce ANY
import:     from AS203230 accept AS203230
export:     to AS203230 announce ANY
import:     from AS64477 accept AS64477
export:     to AS64477 announce ANY
import:     from AS201661 accept AS-AJC
export:     to AS201661 announce ANY
import:     from AS197049 accept AS197049
export:     to AS197049 announce ANY
import:     from AS199451 accept AS199451
export:     to AS199451 announce ANY
import:     from AS47275 accept AS-TORJON
export:     to AS47275 announce ANY
import:     from AS207101 accept AS207101
export:     to AS207101 announce ANY
import:     from AS57592 accept AS57592
export:     to AS57592 announce ANY
import:     from AS50188 accept AS-KOLNET
export:     to AS50188 announce ANY
import:     from AS48727 accept AS48727
export:     to AS48727 announce ANY
import:     from AS8458 accept AS8458
export:     to AS8458 announce ANY
import:     from AS41522 accept AS41522
export:     to AS41522 announce ANY
import:     from AS207073 accept AS207073
export:     to AS207073 announce ANY
import:     from AS199319 accept AS-VOICENET
export:     to AS199319 announce ANY
import:     from AS202994 accept AS202994
export:     to AS202994 announce ANY
import:     from AS201754 accept AS201754
export:     to AS201754 announce ANY
import:     from AS51948 accept AS51948
export:     to AS51948 announce ANY
import:     from AS56575 accept AS56575
export:     to AS56575 announce ANY
import:     from AS198906 accept AS198906
export:     to AS198906 announce ANY
import:     from AS50247 accept AS50247
export:     to AS50247 announce ANY
import:     from AS206910 accept AS206910
export:     to AS206910 announce ANY
import:     from AS206890 accept AS206890
export:     to AS206890 announce ANY
import:     from AS202805 accept AS202805
export:     to AS202805 announce ANY
import:     from AS12985 accept AS12985
export:     to AS12985 announce ANY
import:     from AS52101 accept AS52101
export:     to AS52101 announce ANY
import:     from AS206762 accept AS206762
export:     to AS206762 announce ANY
import:     from AS57263 accept AS57263
export:     to AS57263 announce ANY
import:     from AS206674 accept AS-TELECENTRUM
export:     to AS206674 announce ANY
import:     from AS200125 accept AS200125
export:     to AS200125 announce ANY
import:     from AS48157 accept AS48157
export:     to AS48157 announce ANY
import:     from AS202228 accept AS202228
export:     to AS202228 announce ANY
import:     from AS198498 accept AS-DOLNETGROUP
export:     to AS198498 announce ANY
import:     from AS203306 accept AS203306
export:     to AS203306 announce ANY
import:     from AS200438 accept AS200438
export:     to AS200438 announce ANY
import:     from AS35306 accept AS35306
export:     to AS35306 announce ANY
import:     from AS206184 accept AS-PL-RSONLINE
export:     to AS206184 announce ANY
import:     from AS203157 accept AS203157
export:     to AS203157 announce ANY
import:     from AS60920 accept AS60920
export:     to AS60920 announce ANY
import:     from AS52195 accept AS52195
export:     to AS52195 announce ANY
import:     from AS39566 accept AS39566
export:     to AS39566 announce ANY
import:     from AS196681 accept AS-LUPRONET
export:     to AS196681 announce ANY
import:     from AS203687 accept AS203687
export:     to AS203687 announce ANY
import:     from AS206421 accept AS206421
export:     to AS206421 announce ANY
import:     from AS198529 accept AS-JDSTMF
export:     to AS198529 announce ANY
import:     from AS206162 accept AS206162
export:     to AS206162 announce ANY
import:     from AS39893 accept AS39893
export:     to AS39893 announce ANY
import:     from AS203188 accept AS203188
export:     to AS203188 announce ANY
import:     from AS197667 accept AS-FEROMEDIA
export:     to AS197667 announce ANY
import:     from AS60755 accept AS60755
export:     to AS60755 announce ANY
import:     from AS35585 accept AS35585
export:     to AS35585 announce ANY
import:     from AS41006 accept AS-IDC-IN-IX
export:     to AS41006 announce ANY
import:     from AS203741 accept AS-SKYDATA
export:     to AS203741 announce ANY
import:     from AS59415 accept AS59415
export:     to AS59415 announce ANY
import:     from AS61242 accept AS61242
export:     to AS61242 announce ANY
import:     from AS206401 accept AS206401
export:     to AS206401 announce ANY
import:     from AS205871 accept AS205871
export:     to AS205871 announce ANY
import:     from AS200594 accept AS-PL-SOFT-PARTNER
export:     to AS200594 announce ANY
import:     from AS206373 accept AS206373
export:     to AS206373 announce ANY
import:     from AS205856 accept AS205856
export:     to AS205856 announce ANY
import:     from AS203263 accept AS203263
export:     to AS203263 announce ANY
import:     from AS205674 accept AS205674
export:     to AS205674 announce ANY
import:     from AS205447 accept AS-NETVIL
export:     to AS205447 announce ANY
import:     from AS199250 accept AS-199250-AS
export:     to AS199250 announce ANY
import:     from AS201427 accept AS-M2M
export:     to AS201427 announce ANY
import:     from AS198857 accept AS198857
export:     to AS198857 announce ANY
import:     from AS205443 accept AS205443
export:     to AS205443 announce ANY
import:     from AS57221 accept AS-LASNET
export:     to AS57221 announce ANY
import:     from AS57055 accept AS-MATRIX
export:     to AS57055 announce ANY
import:     from AS198418 accept AS-CELCOM-AS
export:     to AS198418 announce ANY
import:     from AS203261 accept AS203261
export:     to AS203261 announce ANY
import:     from AS203272 accept AS-NETSERVICE-PL
export:     to AS203272 announce ANY
import:     from AS205105 accept AS205105
export:     to AS205105 announce ANY
import:     from AS197838 accept AS197838
export:     to AS197838 announce ANY
import:     from AS56838 accept AS56838
export:     to AS56838 announce ANY
import:     from AS35760 accept AS-PROXNET
export:     to AS35760 announce ANY
import:     from AS50994 accept AS50994
export:     to AS50994 announce ANY
import:     from AS198896 accept AS198896
export:     to AS198896 announce ANY
import:     from AS206186 accept AS-EPIX-KLOC
export:     to AS206186 announce ANY
import:     from AS205608 accept AS205608
export:     to AS205608 announce ANY
import:     from AS199585 accept AS-TELNET-AS
export:     to AS199585 announce ANY
import:     from AS204971 accept AS204971
export:     to AS204971 announce ANY
import:     from AS206455 accept AS206455
export:     to AS206455 announce ANY
import:     from AS205679 accept AS205679
export:     to AS205679 announce ANY
import:     from AS202839 accept AS-SET-CYBERGROTA
export:     to AS202839 announce ANY
import:     from AS200410 accept AS200410
export:     to AS200410 announce ANY
import:     from AS200862 accept AS200862
export:     to AS200862 announce ANY
import:     from AS35745 accept AS35745:AS-PROVECTOR
export:     to AS35745 announce ANY
import:     from AS202936 accept AS202936
export:     to AS202936 announce ANY
import:     from AS50705 accept AS50705
export:     to AS50705 announce ANY
import:     from AS197146 accept AS197146
export:     to AS197146 announce ANY
import:     from AS209801 accept AS209801
export:     to AS209801 announce ANY
import:     from AS30838 accept AS-TELPOL
export:     to AS30838 announce ANY
remarks:
admin-c:    AK18312-RIPE
tech-c:     AK18312-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EPOLUDNIE-MNT
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2010-02-17T15:23:39Z
last-modified: 2019-08-21T08:34:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNRR2-RIPE
org-name:    Stowarzyszenie e-Poludnie
org-type:    LIR
address:    Jozefczaka 29/40
address:    41-902
address:    Bytom
address:    POLAND
admin-c:    SEP50-RIPE
tech-c:     SEP50-RIPE
abuse-c:    AR42923-RIPE
mnt-ref:    EPOLUDNIE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EPOLUDNIE-MNT
created:    2017-09-07T14:19:56Z
last-modified: 2017-12-14T16:53:16Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48327454555

person:     Andrzej Kiermasz
address:    Jozefczaka 29/40
address:    41-902
address:    Bytom
address:    POLAND
phone:     +48327454555
nic-hdl:    AK18312-RIPE
mnt-by:     EPOLUDNIE-MNT
created:    2017-09-07T14:19:55Z
last-modified: 2017-09-23T10:34:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]