| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SFS-services-AG AS50598

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50598
as-name:    SFS-services-AG
org:      ORG-SSA302-RIPE
import:     from AS12387 accept ANY
export:     to AS12387 announce AS50598
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS50598
admin-c:    UA17602-RIPE
tech-c:     UA17602-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SFS
created:    2020-06-23T14:45:15Z
last-modified: 2020-06-23T14:45:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSA302-RIPE
org-name:    SFS services AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Rosenbergsaustrasse 8
address:    9435
address:    Heerbrugg
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 71 727 5151
admin-c:    UA17602-RIPE
tech-c:     UA17602-RIPE
abuse-c:    AR60479-RIPE
mnt-ref:    MNT-SFS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SFS
created:    2020-06-11T08:30:08Z
last-modified: 2021-10-28T11:38:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SFS services AG
address:    Rosenbergsaustrasse 8
address:    9435
address:    Heerbrugg
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 71 727 5151
admin-c:    PF8132-RIPE
admin-c:    UL739-RIPE
tech-c:     PF8132-RIPE
tech-c:     UL739-RIPE
nic-hdl:    UA17602-RIPE
mnt-by:     MNT-SFS
created:    2020-06-11T08:30:08Z
last-modified: 2021-11-10T12:49:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]