| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Boomerang AS50591

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50591
as-name:    Boomerang
export:     to AS203363 announce AS50591
export:     to AS42337 announce AS50591
import:     from AS42337 action pref=120;accept ANY
import:     from AS203363 action pref=120;accept ANY
org:      ORG-BR10-RIPE
import:     from AS12880 action pref=120;accept ANY
import:     from AS43754 action pref=120;accept ANY
export:     to AS43754 announce AS50591
import:     from AS44208 action pref=120;accept ANY
export:     to AS12880 announce AS50591
export:     to AS44208 announce AS50591
admin-c:    RB9680-RIPE
import:     from AS58127 action pref=120;accept ANY
export:     to AS58127 announce AS50591
tech-c:     YK476-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BOOM
created:    2010-02-16T09:58:35Z
last-modified: 2018-09-04T10:48:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BR10-RIPE
org-name:    Boomerang Rayaneh
org-type:    LIR
address:    poostchi,Ahoora Building
address:    71349-44565
address:    shiraz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +987112334244
fax-no:     +987112301102
abuse-c:    AR15620-RIPE
admin-c:    RB4494-RIPE
admin-c:    YK476-RIPE
mnt-ref:    MNT-BOOM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BOOM
created:    2009-12-15T11:16:22Z
last-modified: 2017-03-09T21:08:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Reza Bayat
address:    Boomrang Rayaneh LIR
phone:     +989171112598
nic-hdl:    RB9680-RIPE
mnt-by:     MNT-BOOM
created:    2010-01-25T05:42:48Z
last-modified: 2010-02-10T07:14:09Z
source:     RIPE

person:     Yousef Kordi
address:    Boomerang Rayaneh
phone:     +989171112598
nic-hdl:    YK476-RIPE
mnt-by:     MNT-BOOM
created:    2010-01-25T05:45:14Z
last-modified: 2010-02-08T22:28:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]