| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MARIO AS50580

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50580
as-name:    MARIO
org:      ORG-MNL43-RIPE
sponsoring-org: ORG-AIL60-RIPE
import:     from AS50058 accept ANY
export:     to AS50058 announce AS50580
import:     from AS212294 accept ANY
export:     to AS212294 announce AS50580
import:     from AS212294 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS50580
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS207252 announce AS50580
import:     from AS207252 accept ANY
export:     to AS24961 announce AS50580
import:     from AS24961 accept ANY
admin-c:    MGC294-RIPE
tech-c:     MGC294-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mario-mnt
created:    2022-12-22T14:19:16Z
last-modified: 2023-07-29T11:51:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNL43-RIPE
org-name:    Mario Networks Limited
country:    GB
tech-c:     MGC294-RIPE
admin-c:    MGC294-RIPE
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
abuse-c:    ACRO48469-RIPE
mnt-ref:    mario-mnt
mnt-ref:    August-MNT
mnt-by:     mario-mnt
created:    2022-10-17T16:47:13Z
last-modified: 2022-12-22T14:19:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mario Gomez Canadas
address:    Aggros Operations Ltd. (Ref: 1) c/o COCENTER Koppoldstr. 1 86551 Aichach Germany
phone:     +1 (506) 405-6339 # WHATSAPP ONLY
phone:     +1 (929) 277-1244 # CALL-SMS ONLY
nic-hdl:    MGC294-RIPE
mnt-by:     mario-mnt
created:    2022-06-05T11:02:53Z
last-modified: 2023-09-02T20:58:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]