| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ONLYCABLE-AS AS50563

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50563
as-name:    ONLYCABLE-AS
org:      ORG-OCS9-RIPE
import:     from AS29119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43833 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29119 announce AS50563
export:     to AS43833 announce AS50563
admin-c:    ARM112-RIPE
tech-c:     ARM112-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ONLYCABLE-MNT
created:    2010-02-11T08:57:51Z
last-modified: 2020-04-21T12:21:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OCS9-RIPE
org-name:    Onlycable Comunicaciones S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Calle Carmen Conde no4
address:    30204
address:    Cartagena
address:    SPAIN
phone:     +34868973859
phone:     +34954499300
fax-no:     +34968310204
admin-c:    ARM112-RIPE
admin-c:    FJCB1-RIPE
tech-c:     ARM112-RIPE
abuse-c:    AD10810-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ONLYCABLE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ONLYCABLE-MNT
created:    2012-06-01T09:18:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Ruiz Marcet
address:    Telecartagena
address:    Calle Carmen Conde 4, 30204 - Cartagena - Murcia
phone:     +34 602 21 86 68
nic-hdl:    ARM112-RIPE
mnt-by:     ONLYCABLE-MNT
created:    2018-11-21T09:07:19Z
last-modified: 2018-11-21T09:07:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]