| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.155 (lg) / ec2-3-238-235-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:eb9b::3ee:eb9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SENDnet-AS AS50557

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50557
as-name:    SENDnet-AS
org:      ORG-SA3864-RIPE
import:     from AS58307 accept ANY
export:     to AS58307 announce AS50557
admin-c:    GD149-RIPE
tech-c:     GD149-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2010-02-10T10:46:33Z
last-modified: 2018-09-04T10:48:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SOta1-RIPE

organisation:  ORG-SA3864-RIPE
org-name:    SENDnet Grzegorz Dacka
org-type:    OTHER
address:    Ignacego Paderewskiego 15
abuse-c:    ACRO4128-RIPE
mnt-ref:    MNT-SENDNET
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2017-02-15T16:07:04Z
last-modified: 2017-02-16T16:19:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Dacka
address:    ul. Ignacego Paderewskiego
address:    26-600 Radom
address:    Poland
phone:     +48 603 854 120
nic-hdl:    GD149-RIPE
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2002-04-16T13:51:47Z
last-modified: 2017-02-15T16:14:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]