| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.214.89 (lg) / ec2-100-25-214-89.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:d659::6419:d659 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Petros AS50538

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50538
as-name:    Petros
org:      ORG-OA316-RIPE
import:     from AS8492 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS44484 accept AS44484
import:     from AS39792 action pref=200; accept ANY
import:     from AS44843 action pref=200; accept ANY
export:     to AS8492 announce AS50538
export:     to AS44484 announce ANY
export:     to AS39792 announce AS50538
export:     to AS31133 announce AS50538
export:     to AS44843 announce AS50538
remarks:    Data-IX
import:     from AS50952 action pref=300; accept ANY
export:     to AS50952 announce AS50538
remarks:    SPB-IX
import:     from AS43690 action pref=300; accept ANY
export:     to AS43690 announce AS50538
remarks:    MSK-IX
import:     from AS8631 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8631 announce AS50538
admin-c:    VS2580-RIPE
tech-c:     VS2580-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PETROSVYAZVS
created:    2010-02-05T13:12:10Z
last-modified: 2018-09-04T10:48:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OA316-RIPE
org-name:    OOO "Petrosvyaz"
org-type:    LIR
address:    Ligovskiy 94/2
address:    191119
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78123053730
fax-no:     +78123053730
admin-c:    VS2580-RIPE
mnt-ref:    MNT-PETROSVYAZVS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PETROSVYAZVS
abuse-c:    PA7374-RIPE
created:    2009-11-19T12:01:41Z
last-modified: 2017-10-30T15:30:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Victor Savin
address:    Russia, Saint-Petrthburg, Ligovskiy prospekt d.94 k.2
phone:     +7 812 3053730
fax-no:     +7 812 3053730
mnt-by:     MNT-PETROSVYAZVS
nic-hdl:    VS2580-RIPE
created:    2008-08-29T10:25:30Z
last-modified: 2013-01-22T16:29:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]