| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIER-Data-Center AS50515

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50515
as-name:    TIER-Data-Center
org:      ORG-TS93-RIPE
import:     from AS39737 accept ANY
import:     from AS5588 accept ANY
import:     from AS5483 accept ANY
import:     from AS61432 accept AS61432
import:     from AS50886 accept ANY
export:     to AS39737 announce AS50515
export:     to AS5588 announce AS50515
export:     to AS5483 announce AS50515
export:     to AS61432 announce ANY
export:     to AS50886 announce AS50515
admin-c:    TDC36-RIPE
tech-c:     TDC36-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TIERDC-MNT
created:    2010-02-02T08:20:55Z
last-modified: 2021-11-23T14:31:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-TS93-RIPE
remarks:    Tier Data Center
org-name:    Tier SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Bd. Decebal, Nr. 85
address:    Craiova, Romania
phone:     +40723197754
abuse-c:    AR19067-RIPE
admin-c:    TDC36-RIPE
tech-c:     TDC36-RIPE
mnt-by:     TIERDC-MNT
mnt-ref:    TIERDC-MNT
created:    2010-01-28T13:53:38Z
last-modified: 2022-12-01T16:56:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tier Data Center
address:    Bd. Decebal, Nr. 85
address:    Craiova, Romania
admin-c:    MS20604-RIPE
tech-c:     MS20604-RIPE
nic-hdl:    TDC36-RIPE
mnt-by:     TIERDC-MNT
created:    2010-01-28T13:46:29Z
last-modified: 2010-01-28T13:59:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]