| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EM-Fiberbredbaand-AS AS50490

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50490
as-name:    EM-Fiberbredbaand-AS
org:      ORG-EA200-RIPE
import:     from AS42355 accept AS42355
import:     from AS57735 accept AS57735
import:     from AS39642 accept AS39642
import:     from AS31027 accept any
import:     from AS43088 accept AS43088
import:     from AS62319 accept AS-ITRELATION
export:     to AS42355 announce AS50490
export:     to AS57735 announce AS50490
export:     to AS39642 announce AS50490
export:     to AS31027 announce AS-EnergiMidt
export:     to AS43088 announce AS50490
export:     to AS62319 announce AS50490
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39642 accept AS39642
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 accept any
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43088 accept AS43088
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62319 accept AS-ITRELATION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39642 announce AS43557
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 announce AS-EnergiMidt
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43088 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62319 announce any
admin-c:    ARJ7-RIPE
tech-c:     ECR4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EM-MNT
created:    2015-06-29T09:51:37Z
last-modified: 2018-09-04T11:37:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA200-RIPE
org-name:    Norlys Fibernet A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Tietgensvej 4
address:    8600
address:    Silkeborg
address:    DENMARK
phone:     +4570115000
fax-no:     +4587228711
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EM-MNT
admin-c:    ARJ7-RIPE
admin-c:    JANC4-RIPE
abuse-c:    ECR4-RIPE
tech-c:     ECR4-RIPE
created:    2004-11-12T06:11:11Z
last-modified: 2022-08-01T11:06:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EM Contact Role
address:    Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, DK
admin-c:    ARJ7-RIPE
tech-c:     ARJ7-RIPE
abuse-mailbox: abuse@eniig.dk
nic-hdl:    ECR4-RIPE
mnt-by:     EM-MNT
created:    2005-12-12T12:21:23Z
last-modified: 2019-12-27T13:10:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anders Rask Joergensen
address:    Tietgensvej 2-4
address:    DK-8600 Silkeborg
phone:     +45 7015 1560
nic-hdl:    ARJ7-RIPE
mnt-by:     EM-MNT
created:    2008-09-25T08:01:59Z
last-modified: 2011-04-11T10:02:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]