| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.170.81.210 (lg) / ec2-35-170-81-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23aa:51d2::23aa:51d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GRPMUT AS50476

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50476
as-name:    GRPMUT
org:      ORG-GMA34-RIPE
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS50476
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS50476
admin-c:    PS21686-RIPE
tech-c:     PS21686-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ch-gm-1-mnt
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2018-03-16T09:51:20Z
last-modified: 2018-09-04T12:11:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GMA34-RIPE
org-name:    Groupe Mutuel Association
org-type:    LIR
address:    Rue des Cedres 5
address:    1919
address:    Martigny
address:    SWITZERLAND
admin-c:    PS21686-RIPE
tech-c:     PS21686-RIPE
abuse-c:    AR45514-RIPE
mnt-ref:    ch-gm-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ch-gm-1-mnt
created:    2018-03-14T09:10:28Z
last-modified: 2018-03-14T09:10:31Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +41848 803 111

person:     Pascal Sarech
address:    Rue des Cedres 5
address:    1919
address:    Martigny
address:    SWITZERLAND
phone:     +41848 803 111
nic-hdl:    PS21686-RIPE
mnt-by:     ch-gm-1-mnt
created:    2018-03-14T09:10:28Z
last-modified: 2018-03-14T09:10:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]