| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CCD-ARENA AS50475

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50475
as-name:    CCD-ARENA
org:      ORG-MTCC2-RIPE
admin-c:    OZA1-RIPE
tech-c:     OZA1-RIPE
import:     from AS43586 accept ANY
import:     from AS9155 accept ANY
export:     to AS43586 announce AS50475
export:     to AS9155 announce AS50475
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTER-MNT
mnt-by:     MAI-MNT
created:    2010-01-22T13:22:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:48:01Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GI12-RIPE

organisation:  ORG-MTCC2-RIPE
org-name:    MAI Trading & Contracting Co. W.L.L.
org-type:    OTHER
address:    State of Kuwait
address:    Saleh Al-Mutawa Complex Tunis Street, CBK Building Floor No: 13, Office 26 - Hawalli
admin-c:    OZA1-RIPE
tech-c:     OZA1-RIPE
abuse-c:    AR27734-RIPE
mnt-ref:    MAI-MNT
mnt-by:     INTER-MNT
created:    2017-04-19T05:53:42Z
last-modified: 2019-07-23T13:11:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Osama Zaid Al-Shawaf
address:    State of Kuwait
address:    Abdulaziz Al Madhou Complex, 13 Floor, CBK Bulding. Tunis Street - Hawally
phone:     +96599800031
nic-hdl:    OZA1-RIPE
mnt-by:     INTER-MNT
mnt-by:     MAI-MNT
created:    2017-04-19T05:41:12Z
last-modified: 2017-04-19T06:18:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]