| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.157.61.68 (lg) / ec2-54-157-61-68.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:369d:3d44::369d:3d44 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  InformService-AS AS50459

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50459
as-name:    InformService-AS
org:      ORG-Pe12-RIPE
import:     from AS3261 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3261 announce AS-InformService
import:     from AS35297 action pref=200; accept ANY
export:     to AS35297 announce AS-InformService
import:     from AS41119 action pref=200; accept AS41119
export:     to AS41119 announce ANY
import:     from AS48196 action pref=200; accept AS48196
export:     to AS48196 announce ANY
import:     from AS52180 action pref=200; accept AS52180
export:     to AS52180 announce ANY
admin-c:    NMM-RIPE
tech-c:     SU1413-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2010-01-20T16:17:09Z
last-modified: 2018-09-04T10:47:54Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SF2-RIPE

organisation:  ORG-Pe12-RIPE
org-name:    Private enterprise "InformService"
org-type:    OTHER
address:    27-9, Kramatorsky bul., Kramatorsk, Ukraine, 84323
abuse-c:    AR19140-RIPE
mnt-ref:    AS3261-MNT
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2010-01-14T12:54:05Z
last-modified: 2014-03-27T15:55:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nudel M Margarita
address:    Internet Service Provider "InformService"
address:    Kramatorsk, Ukraine
phone:     +380 6264 69329
fax-no:     +380 6264 69329
nic-hdl:    NMM-RIPE
created:    2003-12-23T17:41:06Z
last-modified: 2016-04-06T09:52:42Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Urubkov
address:    84301, Dvortsovaya st., 16, apt. 21, Kramatorsk, Ukraine
phone:     +38 (0626) 419740
nic-hdl:    SU1413-RIPE
mnt-by:     usv-mnt
created:    2017-12-27T07:38:02Z
last-modified: 2017-12-27T07:43:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]