| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  allegro AS50440

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50440
as-name:    allegro
org:      ORG-AL391-RIPE
import:     from as57862 accept ANY
import:     from as12400 accept ANY
import:     from as202940 accept ANY
export:     to as57862 announce AS-ALLEGRONET-IL
export:     to as202940 announce AS-ALLEGRONET-IL
export:     to as12400 announce AS-ALLEGRONET-IL
import:     from as41304 accept ANY
import:     from as47962 accept ANY
import:     from as12849 accept ANY
export:     to as41304 announce AS-ALLEGRONET-IL
export:     to as47962 announce AS-ALLEGRONET-IL
export:     to as12849 announce AS-ALLEGRONET-IL
admin-c:    HK5528-RIPE
tech-c:     HK5528-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     il-allegro-1-mnt
created:    2015-11-17T14:53:44Z
last-modified: 2020-12-19T17:43:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL391-RIPE
org-name:    ALLEGRONET LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    Keren Hayesod 22
address:    3902638
address:    Tirat Carmel
address:    ISRAEL
phone:     +972777773333
abuse-c:    AR33911-RIPE
admin-c:    VS9826-RIPE
tech-c:     VS9826-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    il-allegro-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     il-allegro-mnt
created:    2015-11-16T08:49:35Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     HAMODI KABHA
address:    Givat Haviva
address:    3785000
address:    Givat Haviva
address:    ISRAEL
phone:     +972536300056
nic-hdl:    HK5528-RIPE
mnt-by:     MNT-SECUREON
created:    2015-11-16T08:49:34Z
last-modified: 2018-04-18T06:59:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]