| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.200.218.187 (lg) / ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22c8:dabb::22c8:dabb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASDOUGLAS AS50407

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50407
as-name:    ASDOUGLAS
org:      ORG-DISG2-RIPE
import:     from AS15763 accept ANY
export:     to AS15763 announce AS50407
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS50407
admin-c:    HH1917-RIPE
tech-c:     HH1917-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DOKOM-NET
mnt-by:     MKNET-MNT
created:    2010-01-08T16:27:34Z
last-modified: 2018-09-04T10:47:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MTm1-RIPE

organisation:  ORG-DISG2-RIPE
org-name:    Douglas Informatik & Service GmbH
org-type:    OTHER
address:    Kabeler Strasse 4, D-58099 Hagen
abuse-c:    DIH4-RIPE
mnt-ref:    MNT-DOKOM-NET
mnt-by:     MNT-DOKOM-NET
created:    2009-12-09T16:45:16Z
last-modified: 2014-03-28T13:30:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Heinz Hatebur
address:    Douglas Informatik & Service GmbH
address:    Kabeler Strasse 4
address:    D-58099 Hagen
address:    Germany
phone:     +49 2331 690109
nic-hdl:    HH1917-RIPE
mnt-by:     MNT-DOKOM-NET
created:    2004-12-17T10:05:36Z
last-modified: 2004-12-17T10:05:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]