| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPENLINE-AS AS50399

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50399
as-name:    OPENLINE-AS
org:      ORG-OLB2-RIPE
import:     from AS43293 accept ANY
import:     from AS44953 accept ANY
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS43293 announce AS50399
export:     to AS9009 announce AS50399
export:     to AS44953 announce AS50399
admin-c:    OLMS-RIPE
tech-c:     OLMS-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OpenLine-MNT
created:    2010-01-06T15:58:13Z
last-modified: 2018-09-04T10:47:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OLB2-RIPE
org-name:    Open Line BV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Amerikalaan 90
address:    6199 AE
address:    Maastricht Airport
address:    NETHERLANDS
phone:     +31438507500
fax-no:     +31433521718
abuse-c:    AR16249-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OpenLine-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OpenLine-MNT
created:    2009-11-23T11:23:46Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Open Line Hostmaster Role
org:      ORG-OLB2-RIPE
address:    Amerikalaan 90 6199 AE Maastricht-Airport The Netherlands
phone:     +31438507000
fax-no:     +31433521718
abuse-mailbox: abuse@openline.nl
nic-hdl:    OLMS-RIPE
mnt-by:     OpenLine-MNT
created:    2009-11-25T14:09:07Z
last-modified: 2016-07-11T12:11:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]