| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAFEGRID AS50369

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50369
as-name:    SAFEGRID
org:      ORG-SNS34-RIPE
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS50369
import:     from as12310 accept ANY
export:     to as12310 announce AS50369
admin-c:    SM30180-RIPE
tech-c:     SM30180-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ro-safegrid-1-mnt
created:    2016-01-20T14:37:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:44:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNS34-RIPE
org-name:    Safegrid Network SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Street Labirint, Nr 147, Corp B, Ap 9
address:    07000
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40722296753
admin-c:    SM30180-RIPE
tech-c:     SM30180-RIPE
abuse-c:    AR34943-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SAFEGRID-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SAFEGRID-MNT
created:    2016-01-12T13:52:20Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tech Support
address:    Safegrid Network
address:    Street Labirint, Nr 147, Corp B, Ap 9
address:    07000
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40722296753
nic-hdl:    SM30180-RIPE
mnt-by:     SAFEGRID-MNT
created:    2016-01-12T13:52:20Z
last-modified: 2021-04-19T23:13:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]