| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CITYNET AS50331

as-block:    AS50220 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50331
as-name:    CITYNET
remarks:    CITYNET
org:      ORG-CA1002-RIPE
import:     from AS33951 accept ANY
import:     from AS43435 accept ANY
export:     to AS33951 announce AS50331
export:     to AS43435 announce AS50331
admin-c:    TP1292-RIPE
tech-c:     TP1292-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2009-12-21T09:12:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:47:11Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ISZO9-RIPE

organisation:  ORG-CA1002-RIPE
org-name:    CITYNET Sp.z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Staszica 9, Brzeziny
abuse-c:    AR25874-RIPE
mnt-ref:    MNT-INSITE-SPZOO
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2009-12-17T01:07:05Z
last-modified: 2023-11-17T09:43:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Pawlowski
address:    FORWEB
address:    91-463 Lodz
address:    Lagiewnicka street
address:    no 54/56
address:    Poland
phone:     +48422351000
fax-no:     +48422351001
nic-hdl:    TP1292-RIPE
mnt-by:     FORWEB-MNT
created:    2004-09-09T08:28:07Z
last-modified: 2008-08-28T14:18:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]