| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORCO-GSG AS50324

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50324
as-name:    ORCO-GSG
org:      ORG-AGCV1-RIPE
remarks:    -------- Upstreams -------------
remarks:    ------------ VERSATEL ----------
import:     from AS8881 action pref=100; ACCEPT ANY
export:     to AS8881 announce AS-HOFNETZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8881 announce AS-HOFNETZ
remarks:    --------------------------------
remarks:    ------------ TELIA -------------
import:     from AS1299 action pref=100; ACCEPT ANY
export:     to AS1299 announce AS-HOFNETZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-HOFNETZ
remarks:    --------------------------------
remarks:    -------- Exchanges -------------
remarks:    ------------ BCIX --------------
import:     from AS16374 action pref=20; accept AS-BCIX
export:     to AS16374 announce AS-HOFNETZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16374 action pref=20; accept AS-BCIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16374 announce AS-HOFNETZ
remarks:    --------------------------------
remarks:    ------------ DE-CIX ------------
import:     from AS6695 action pref=80; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-HOFNETZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=80; accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-HOFNETZ
remarks:    --------------------------------
admin-c:    HOFN-RIPE
tech-c:     HOFN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOFNETZ-MNT
created:    2009-12-18T16:24:10Z
last-modified: 2021-10-18T09:47:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AGCV1-RIPE
org-name:    Hofnetz &IT Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Geneststr. 5
address:    10829
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +4930440123166
fax-no:     +4930440123299
admin-c:    HOFN-RIPE
tech-c:     HOFN-RIPE
abuse-c:    HA2702-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HOFNETZ-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOFNETZ-MNT
created:    2010-03-18T11:53:25Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hofnetz Hostmaster
address:    Hofnetz & IT Services GmbH
address:    Network Operations Center
address:    Geneststr. 5
address:    10829 Berlin
address:    GERMANY
admin-c:    ALUK-RIPE
tech-c:     ALUK-RIPE
tech-c:     TRO-RIPE
nic-hdl:    HOFN-RIPE
mnt-by:     HOFNETZ-MNT
created:    2013-06-13T16:13:10Z
last-modified: 2017-10-19T08:57:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]