| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEGO-AS AS50323

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50323
as-name:    LEGO-AS
org:      ORG-LSA118-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS50323
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS50323
admin-c:    LEGO1-RIPE
tech-c:     LEGO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEGO-NETWORK
mnt-by:     lir-dk-legosystem-1-MNT
created:    2009-12-18T15:51:01Z
last-modified: 2023-07-17T10:13:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSA118-RIPE
org-name:    LEGO System A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Aastvej 1 - Att: Rasmus Kiilerich
address:    7190
address:    Billund
address:    DENMARK
phone:     +45 79506070
admin-c:    LA8135-RIPE
tech-c:     LA8134-RIPE
abuse-c:    AR63134-RIPE
mnt-ref:    lir-dk-legosystem-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-dk-legosystem-1-MNT
created:    2021-05-19T07:21:53Z
last-modified: 2021-05-19T07:21:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LEGO Domain Admin
address:    LEGO IP Admin
address:    LEGO
address:    Billund
phone:     +45 79506070
nic-hdl:    LEGO1-RIPE
created:    2006-06-06T13:20:25Z
last-modified: 2016-04-07T07:25:32Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]