| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BLIX AS50304

as-block:    AS50220 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50304
as-name:    BLIX
org:      ORG-BLIX1-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS6777 accept ANY AND NOT <^[AS8359]>
export:     to AS1299 announce AS-BLIX
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:8359 }; announce AS-BLIX
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
import:     from AS8896 accept AS-XFIBER
import:     from AS39783 accept AS-RENTARACK
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
import:     from AS49788 accept AS-NEXTHOP
import:     from AS29479 accept AS-CLUSTERTECH
import:     from AS29300 accept AS-DIRECTCONNECT
import:     from AS57381 accept AS-FNUTT
import:     from AS199115 accept AS-IDIUM
import:     from AS57997 accept AS-NEXTHOP
import:     from AS48144 accept AS-ORB
import:     from AS16186 accept AS-SSC-NO
import:     from AS197068 accept AS-QRATOR
import:     from AS29458 accept AS29458
import:     from AS29997 accept AS29997
import:     from AS44511 accept AS44511
import:     from AS56334 accept AS-MANPOWER
import:     from AS56809 accept AS56809
import:     from AS57202 accept AS57202
import:     from AS57963 accept AS57963
import:     from AS60584 accept AS60584
import:     from AS61126 accept AS61126
import:     from AS61292 accept AS61292
import:     from AS62271 accept AS62271
import:     from AS200007 accept AS200007
import:     from AS202060 accept AS-VIDDY
import:     from AS26414 accept AS26414
import:     from AS59802 accept AS59802
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
import:     from AS206993 accept AS206993
export:     to AS2119 announce AS-BLIX
export:     to AS8896 announce ANY
export:     to AS42473 announce ANY
export:     to AS49788 announce ANY
export:     to AS29479 announce ANY
export:     to AS29300 announce ANY
export:     to AS57381 announce ANY
export:     to AS199115 announce ANY
export:     to AS57997 announce ANY
export:     to AS48144 announce ANY
export:     to AS16186 announce ANY
export:     to AS197068 announce ANY
export:     to AS29458 announce ANY
export:     to AS29997 announce ANY
export:     to AS39783 announce ANY
export:     to AS44511 announce ANY
export:     to AS56334 announce ANY
export:     to AS56809 announce ANY
export:     to AS57202 announce ANY
export:     to AS57963 announce ANY
export:     to AS60584 announce ANY
export:     to AS61126 announce ANY
export:     to AS61292 announce ANY
export:     to AS62271 announce ANY
export:     to AS200007 announce ANY
export:     to AS202060 announce ANY
export:     to AS26414 announce ANY
export:     to AS59802 announce ANY
export:     to AS61955 announce AS-BLIX
export:     to AS206993 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-BLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25172 accept AS-SOLIX-RS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30071 accept AS30071
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 accept AS34307
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 accept AS-PORTLANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57151 accept AS-STHIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61300 accept AS-FIXO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25172 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30071 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57151 announce AS-BLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61300 announce AS-BLIX
remarks:    --
remarks:    AS50304 is represented at the following IXPs
remarks:    --
remarks:    AMSIX, Amsterdam
remarks:    NL-ix, Amsterdam
remarks:    LINX LON1, London
remarks:    FIXO, Oslo
remarks:    NIX, Oslo
remarks:    STHIX CPH, Copenhagen
remarks:    STHIX, Stockholm
remarks:    SOLIX, Stockholm
remarks:    DE-CIX NY, New York City
remarks:    --
remarks:    RO Communities
remarks:    --
remarks:    50304:1000 Route is learned from a customer
remarks:    50304:1300 Route is local
remarks:    50304:11CC Route is learned from a peer
remarks:    50304:2CC Route is learned from transit
remarks:    CC 01 USA
remarks:    CC 31 Netherlands
remarks:    CC 44 UK
remarks:    CC 45 Denmark
remarks:    CC 46 Sweden
remarks:    CC 47 Norway
admin-c:    BLIX
tech-c:     BLIX
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BLIX-MNT
created:    2009-12-16T15:39:09Z
last-modified: 2023-10-17T11:40:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BGA22-RIPE

organisation:  ORG-BLIX1-RIPE
org-name:    Blix Solutions AS
country:    NO
org-type:    OTHER
address:    Jerikoveien 26, 1067 Oslo, Norway
abuse-c:    AR25155-RIPE
mnt-ref:    BLIX-MNT
mnt-by:     BLIX-MNT
created:    2009-04-27T16:37:08Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BLIX
address:    Lindeberg Nringsvei 26, N-1067 Oslo, Norway
nic-hdl:    BLIX
mnt-by:     BLIX-MNT
created:    2014-09-29T22:07:18Z
last-modified: 2023-01-07T11:16:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]