| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BUSINESSCENTER-AS AS50283

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50283
as-name:    BUSINESSCENTER-AS
org:      ORG-BKNL2-RIPE
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29124 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8595 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS50283
export:     to AS29124 announce AS50283
export:     to AS8595 announce AS50283
admin-c:    AVE234-RIPE
tech-c:     AVE234-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BUSINESSCENTER
created:    2009-12-14T16:50:39Z
last-modified: 2021-04-09T12:11:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-BKNL2-RIPE
org-name:    Buisiness Kvartal Nov Ltd.
org-type:    OTHER
address:    105066, Nizhnaya Krasnosel'skaya st., 40/12, korpus 8, floor 2, office 209
abuse-c:    ACRO12530-RIPE
mnt-ref:    MNT-BUSINESSCENTER
mnt-by:     NEWSYS-MNT
created:    2020-07-23T14:58:41Z
last-modified: 2020-07-23T14:58:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksei V. Ekhaev
address:    105066, Moscow, Niznaya Krasnoselskaya str., 40/12
phone:     +7 (495) 777-12-25
nic-hdl:    AVE234-RIPE
mnt-by:     MNT-BUSINESSCENTER
created:    2017-12-20T08:03:33Z
last-modified: 2019-04-03T11:25:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]