| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.193.85 (lg) / ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c155::22cc:c155 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  tmobile-thuis AS50266

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50266
as-name:    tmobile-thuis
org:      ORG-PJB2-RIPE
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33915 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 announce AS50266
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33915 announce AS50266
import:     from AS33915 action pref=100; accept ANY
export:     to AS33915 announce AS50266
export:     to AS3320 announce AS50266
export:     to AS1273 announce AS50266
export:     to AS3356 announce AS3356
admin-c:    PJNR1-RIPE
tech-c:     PJNR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     nl-jaguar-1-mnt
created:    2009-12-11T15:12:51Z
last-modified: 2020-05-13T11:48:01Z
source:     RIPE
remarks:    udRdhHWRN22OE

organisation:  ORG-PJB2-RIPE
org-name:    T-Mobile Thuis BV
org-type:    LIR
address:    Waldorpstraat 60
address:    2521 CC
address:    The Hague
address:    NETHERLANDS
admin-c:    GNO5-RIPE
tech-c:     GNO5-RIPE
abuse-c:    AR38488-RIPE
mnt-ref:    nl-jaguar-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     nl-jaguar-1-mnt
created:    2016-11-29T08:58:20Z
last-modified: 2019-02-12T09:50:35Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +318000092

role:      T-mobile Thuis
address:    T-mobile Thuis B.V.
address:    Waldorpstraat 60
address:    2521 CC
address:    The Hague,Netherlands.
abuse-mailbox: abuse@glasoperator.nl
tech-c:     RS21519-RIPE
admin-c:    RS21519-RIPE
nic-hdl:    PJNR1-RIPE
mnt-by:     nl-jaguar-1-mnt
created:    2016-12-08T11:57:16Z
last-modified: 2019-02-12T09:54:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]