| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIC-AS AS50256

as-block:    AS50220 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50256
as-name:    VIC-AS
org:      ORG-SEAI1-RIPE
import:     from AS13194 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13194 announce AS50256
import:     from AS201201 action pref=90; accept ANY
export:     to AS201201 announce AS50256
import:     from AS6769 action pref=90; accept ANY
export:     to AS6769 announce AS50256
admin-c:    VIC50256-RIPE
tech-c:     VIC50256-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIC-LT-MNT
created:    2009-12-10T13:44:48Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BGIS1-RIPE

organisation:  ORG-SEAI1-RIPE
org-name:    State Enterprise Agriculture Information and Rural Business Center
country:    LT
org-type:    OTHER
address:    Kudirkos 18, Vilnius
address:    Lithuania
abuse-c:    AC32516-RIPE
admin-c:    VIC50256-RIPE
tech-c:     VIC50256-RIPE
mnt-ref:    VIC-LT-MNT
mnt-by:     VIC-LT-MNT
created:    2009-12-09T11:44:00Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VIC Admin
address:    State Enterprise Agriculture Information and Rural Business Center
address:    Kudirkos 18, Vilnius
address:    Lithuania
org:      ORG-SEAI1-RIPE
admin-c:    SBB-RIPE
tech-c:     SBB-RIPE
tech-c:     JMN-RIPE
nic-hdl:    VIC50256-RIPE
mnt-by:     VIC-LT-MNT
created:    2013-02-26T09:11:26Z
last-modified: 2013-03-29T06:23:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@vic.lt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]