| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONNECTEDHOME AS50253

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50253
as-name:    CONNECTEDHOME
org:      ORG-PA357-RIPE
import:     FROM AS35007 ACCEPT ANY
import:     FROM AS34169 ACCEPT ANY
export:     TO AS35007 announce AS50253
export:     TO AS34169 announce AS50253
admin-c:    RK5371-RIPE
tech-c:     RK5371-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MICONET-MNT
mnt-by:     MNT-PLAY5
mnt-by:     MEDIA-COM-MNT
created:    2009-12-10T11:47:45Z
last-modified: 2019-12-30T11:44:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSZO76-RIPE

organisation:  ORG-PA357-RIPE
org-name:    PLAY5 S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    43-100 Tychy, ul. Dluga 19
abuse-c:    AR28109-RIPE
mnt-ref:    MICONET-MNT
mnt-by:     MICONET-MNT
mnt-ref:    MNT-PLAY5
mnt-by:     MNT-PLAY5
mnt-by:     MEDIA-COM-MNT
mnt-ref:    MEDIA-COM-MNT
created:    2009-11-28T15:12:17Z
last-modified: 2022-12-01T16:41:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Radoslaw Kojdecki
address:    MEDIA-COM
address:    ul. Grota Roweckiego 44/208
address:    43-100 Tychy
phone:     +48 502 299842
fax-no:     +48 32 3264618
nic-hdl:    RK5371-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2003-12-05T10:45:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]