| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASAEB AS50250

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50250
as-name:    ASAEB
org:      ORG-AO100-RIPE
import:     from AS16190 accept ANY
export:     to AS16190 announce AS50250
import:     from AS51225 accept ANY
export:     to AS51225 announce AS50250
admin-c:    AT15667-RIPE
admin-c:    GT8657-RIPE
tech-c:     AT15667-RIPE
tech-c:     NH4623-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     am-lir-1-mnt
created:    2019-11-05T07:39:30Z
last-modified: 2020-11-16T18:02:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL377-RIPE

organisation:  ORG-AO100-RIPE
org-name:    ARMECONOMBANK OJSC
country:    AM
org-type:    OTHER
address:    23/1 Amiryan str., 0002, Yerevan, Republic of Armenia
abuse-c:    AI4943-RIPE
mnt-ref:    am-lir-1-mnt
mnt-by:     am-lir-1-mnt
created:    2019-10-31T09:28:42Z
last-modified: 2022-12-01T17:06:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Albert Toneyan
address:    Komitas avenue. 60-2
address:    0014
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +37455403724
nic-hdl:    AT15667-RIPE
mnt-by:     am-lir-1-mnt
created:    2019-09-30T07:55:21Z
last-modified: 2019-09-30T07:55:21Z
source:     RIPE

person:     Gayane Tantushyan
address:    23/1 Amiryan str., 0002, Yerevan, Republic of Armenia
phone:     +374 93 238595
nic-hdl:    GT8657-RIPE
mnt-by:     am-lir-1-mnt
created:    2019-10-31T08:51:23Z
last-modified: 2019-10-31T08:51:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Norayr Harutyunyan
address:    23/1 Amiryan str., 0002, Yerevan, Republic of Armenia
phone:     +374 94 703300
nic-hdl:    NH4623-RIPE
mnt-by:     am-lir-1-mnt
created:    2019-10-31T08:49:45Z
last-modified: 2019-10-31T08:57:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]