| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITCOMP AS50247

as-block:    AS50220 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50247
as-name:    ITCOMP
org:      ORG-ISZO75-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS50247
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS50247
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS50247
admin-c:    DS19650-RIPE
tech-c:     DS19650-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2009-12-09T13:44:54Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISZO75-RIPE
org-name:    ITCOMP sp. z o.o
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Jozefa Pilsudskiego 73
address:    42-400
address:    Zawiercie
address:    POLAND
phone:     +48507180333
admin-c:    TP3610-RIPE
tech-c:     TP3610-RIPE
abuse-c:    AR38385-RIPE
mnt-ref:    ITCARE-MNT
mnt-ref:    EPOLUDNIE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2016-11-21T16:54:42Z
last-modified: 2021-06-18T20:10:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dzial Sieci
address:    Jozefa Pilsudskiego 73
address:    42-400
address:    Zawiercie
address:    POLAND
phone:     +48507180333
nic-hdl:    DS19650-RIPE
mnt-by:     ITCARE-MNT
created:    2016-11-21T16:54:42Z
last-modified: 2016-11-21T16:54:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]