| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEVONET AS50242

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50242
as-name:    LEVONET
org:      ORG-Ls55-RIPE
remarks:    ------------------------
remarks:    -- Upstream & Peering --
remarks:
remarks:
remarks:    ------------------------
import:     from AS5578 accept ANY
import:     from AS31117 accept ANY
export:     to AS5578 announce AS50242
export:     to AS31117 announce AS50242
admin-c:    LVNA
tech-c:     LVNT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LEVONET
created:    2009-12-09T08:58:23Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ls55-RIPE
org-name:    LEVONET, s.r.o.
org-type:    LIR
address:    Nmestie Majstra Pavla 38
address:    05401
address:    Levoca
address:    SLOVAKIA
phone:     +421905408888
fax-no:     +421534512824
abuse-c:    AR17286-RIPE
mnt-ref:    MCOMNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MCOMNET-MNT
created:    2009-12-01T11:09:42Z
last-modified: 2017-03-13T22:04:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LEVONET Admin
address:    LEVONET, s.r.o.
address:    Namestie Majstra Pavla 38
address:    05401 Levoca
admin-c:    RAKE1-RIPE
tech-c:     RAKE1-RIPE
mnt-by:     MNT-LEVONET
nic-hdl:    LVNA
created:    2009-12-07T19:08:21Z
last-modified: 2014-06-02T21:18:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LEVONET Technical
address:    LEVONET, s.r.o.
address:    Namestie Majstra Pavla 38
address:    05401 Levoca
admin-c:    RAKE1-RIPE
tech-c:     RAKE1-RIPE
mnt-by:     MNT-LEVONET
nic-hdl:    LVNT
created:    2009-12-07T19:05:20Z
last-modified: 2014-06-02T21:19:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]