| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYRION-AS AS50231

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50231
as-name:    SYRION-AS
org:      ORG-SSZO97-RIPE
import:     FROM AS35007 ACCEPT ANY
import:     FROM AS12741 ACCEPT ANY
import:     FROM AS34169 ACCEPT ANY
import:     FROM AS50607 ACCEPT ANY
export:     TO AS35007 ANNOUNCE AS50231
export:     TO AS34169 ANNOUNCE AS50231
export:     TO AS12741 ANNOUNCE AS50231
export:     TO AS50607 ANNOUNCE AS50231
admin-c:    GM17256-RIPE
tech-c:     GM17256-RIPE
tech-c:     AB36591-RIPE
tech-c:     MK15393-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SYRION
mnt-by:     pl-syrion-1-mnt
created:    2009-12-08T09:10:58Z
last-modified: 2018-12-21T14:10:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSZO97-RIPE
org-name:    Syrion Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Boczna 6L
address:    44-240
address:    Zory
address:    POLAND
phone:     +48327231500
admin-c:    AB36591-RIPE
admin-c:    GM17256-RIPE
tech-c:     AB36591-RIPE
tech-c:     GM17256-RIPE
abuse-c:    AR47844-RIPE
mnt-ref:    pl-syrion-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-syrion-1-mnt
created:    2018-08-10T13:56:15Z
last-modified: 2021-09-08T13:18:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrzej Baron
address:    Syrion Sp. z o.o.
address:    44-240 Zory, Boczna 6L
phone:     +48327231505
nic-hdl:    AB36591-RIPE
mnt-by:     MNT-SYRION
mnt-by:     pl-syrion-1-mnt
created:    2017-09-21T10:41:42Z
last-modified: 2021-09-01T10:07:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Mordal
address:    Syrion Sp. z o.o.
address:    44-240 Zory, Boczna 6L
phone:     +48327231027
nic-hdl:    GM17256-RIPE
mnt-by:     MNT-SYRION
mnt-by:     pl-syrion-1-mnt
created:    2013-10-18T07:56:25Z
last-modified: 2021-06-17T07:30:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Karwot
address:    Syrion Sp. z o.o.
address:    44-240 ZORY, ul. Boczna 10, Poland
phone:     +48 32 7231500
nic-hdl:    MK15393-RIPE
mnt-by:     MNT-SYRION
created:    2013-10-18T14:37:33Z
last-modified: 2017-09-21T09:59:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]