| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Alfa AS50223

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50223
as-name:    Alfa
org:      ORG-ATC4-RIPE
remarks:
remarks:    --- Upstreams ---
remarks:
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-AS50223-PEERS
import:     from AS8449 accept ANY
export:     to AS8449 announce AS50223
export:     to AS8449 announce AS-AS50223-PEERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8449 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8449 announce AS-AS50223-v6-PEERS
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-AS50223-PEERS
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-AS50223-PEERS
import:     from AS35104 accept ANY
export:     to AS35104 announce AS-AS50223-PEERS
remarks:
remarks:    --- Peers ---
remarks:
import:     from AS206718 accept AS206718
export:     to AS206718 announce ANY
import:     from AS42581 accept AS42581
export:     to AS42581 announce ANY
remarks:
admin-c:    AT10565-RIPE
tech-c:     AT10565-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALFATELECOM-RIPE-MNT
created:    2009-12-03T15:32:51Z
last-modified: 2022-12-30T06:22:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATC4-RIPE
org-name:    Alfa Telecom CJSC
country:    KG
org-type:    LIR
address:    Suyumbaeva str., 123 building
address:    720011
address:    Bishkek
address:    KYRGYZSTAN
phone:     +996312905221
fax-no:     +996312906156
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ALFATELECOM-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALFATELECOM-RIPE-MNT
admin-c:    AT10565-RIPE
abuse-c:    AT10565-RIPE
tech-c:     AT10565-RIPE
created:    2009-11-10T13:49:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ALFA TELECOM
abuse-mailbox: abuse@megacom.kg
admin-c:    AI4882-RIPE
tech-c:     AI4882-RIPE
address:    123 Suyunbaeva str.
address:    Bishkek, Kyrgyzstan, 720011
nic-hdl:    AT10565-RIPE
mnt-by:     ALFATELECOM-RIPE-MNT
created:    2013-06-10T10:01:25Z
last-modified: 2023-10-08T11:18:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]