| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TradeTracker AS50208

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50208
as-name:    TradeTracker
org:      ORG-TIB3-RIPE
import:     from AS25542 accept any
import:     from AS174 accept any
import:     from AS29396 accept any
import:     from AS13147 accept any
import:     from AS57344 accept any
import:     from AS3356 accept any
export:     to AS25542 announce AS50208
export:     to AS174 announce AS50208
export:     to AS29396 announce AS50208
export:     to AS13147 announce AS50208
export:     to AS57344 announce AS50208
export:     to AS3356 announce AS50208
admin-c:    TT2495-RIPE
tech-c:     TT2495-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TTI
created:    2009-12-01T12:24:59Z
last-modified: 2021-02-19T14:11:29Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TIB3-RIPE
org-name:    TradeTracker International B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    De Strubbenweg 7
address:    1327 GA
address:    Almere
address:    NETHERLANDS
phone:     +31(0)888585858
admin-c:    TT2495-RIPE
admin-c:    TTTS-RIPE
mnt-ref:    MNT-TTI
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TTI
abuse-c:    TT2495-RIPE
created:    2009-10-16T12:57:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TradeTracker role account
address:    TradeTracker International B.V.
address:    De Strubbenweg 7
address:    1327 GA Almere
address:    The Netherlands
mnt-by:     MNT-TTI
admin-c:    TTTS-RIPE
tech-c:     TTTS-RIPE
nic-hdl:    TT2495-RIPE
created:    2009-10-28T13:50:23Z
last-modified: 2014-01-07T14:00:03Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@tradetracker.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]