| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UM AS50195

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50195
as-name:    UM
org:      ORG-UvM1-RIPE
remarks:
remarks:    ========== Upstream ====================================
remarks:    ARNES - AS2107
import:     from AS2107 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv4.multicast,ipv6.unicast from AS2107 action pref=100;accept ANY;
export:     to AS2107 announce AS50195
mp-export:   afi ipv4.multicast,ipv6.unicast to AS2107 announce AS50195
remarks:
remarks:    ========== Peers =======================================
remarks:
remarks:    Triera - AS3212
import:     from AS3212 action pref=100; accept AS-TRIERA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3212 action pref=100; accept AS-TRIERA6;
export:     to AS3212 announce AS50195
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3212 announce AS50195
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------
default:    to AS2107 action pref=10; networks ANY
admin-c:    RCUM-RIPE
tech-c:     RCUM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UM-MNT
created:    2009-11-30T10:28:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UvM1-RIPE
org-name:    Univerza v Mariboru
country:    SI
org-type:    LIR
address:    Slomskov trg 15
address:    SI-2000
address:    Maribor
address:    SLOVENIA
phone:     +38622355280
fax-no:     +38622355211
descr:     University of Maribor
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UM-MNT
mnt-ref:    UM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    GR2230-RIPE
admin-c:    DB13740-RIPE
abuse-c:    RCUM-RIPE
created:    2009-11-04T10:22:17Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      University of Maribor NOC
address:    Computer Centre
address:    University of Maribor
address:    Slomskov trg 15
address:    SI-2000 Maribor
address:    Slovenia
phone:     +386-2-23-55-280
fax-no:     +386-2-23-55-211
admin-c:    DB13740-RIPE
tech-c:     DB13740-RIPE
tech-c:     NS1091-RIPE
tech-c:     GR2230-RIPE
nic-hdl:    RCUM-RIPE
abuse-mailbox: abuse@um.si
mnt-by:     UM-MNT
created:    2003-12-03T10:19:49Z
last-modified: 2013-06-10T17:40:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]