| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRIZMA-AS AS50176

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50176
as-name:    PRIZMA-AS
org:      ORG-PL92-RIPE
import:     from AS6697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12406 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35647 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60330 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6697 announce AS50176
export:     to AS12406 announce AS50176
export:     to AS35647 announce AS50176
export:     to AS60330 announce AS50176
admin-c:    SSST-RIPE
tech-c:     MES163-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2009-11-25T15:38:05Z
last-modified: 2022-03-01T10:53:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-PL92-RIPE
org-name:    Prizma Additional Liability Company
country:    BY
org-type:    OTHER
address:    Republic of Belarus
address:    222751, Fanipol, Bogdashevskogo line, 2A, room 26
phone:     +375-1716-60808
phone:     +375-29-755-4550
fax-no:     +375-1716-60808
abuse-c:    AR22219-RIPE
admin-c:    SSST-RIPE
tech-c:     MES163-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2009-11-23T18:20:41Z
last-modified: 2023-01-09T12:02:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maisevich Evgeny Sergeevich
address:    222751, Fanipol, Bogdashevskogo line, 2A, room 26
phone:     +375-1716-60808
nic-hdl:    MES163-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2022-03-01T10:51:59Z
last-modified: 2023-01-09T12:02:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Starovoytov Sergey Gennadievich
address:    222751, Fanipol, Bogdashevskogo line, 2A, room 26
phone:     +375-1716-60808
nic-hdl:    SSST-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2009-02-26T20:20:36Z
last-modified: 2022-03-01T10:55:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]