| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VTESSE AS50173

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50173
as-name:    VTESSE
org:      ORG-EA49-RIPE
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
import:     from AS201126 action pref=900; accept AS201126
import:     from AS8676 action pref=600; accept AS-PSYS
import:     from AS8950 action pref=900; accept AS-LUK
import:     from AS15961 action pref=900; accept AS15961
import:     from AS24661 action pref=900; accept AS-COMPLETEDATA
import:     from AS24976 action pref=900; accept AS24976
import:     from AS34178 action pref=900; accept AS34178
import:     from AS34737 action pref=900; accept AS34737
import:     from AS42880 action pref=900; accept AS42880
import:     from AS42880 action pref=900; accept AS198536
import:     from AS44402 action pref=900; accept AS44402
import:     from AS56474 action pref=900; accept AS56474
import:     from AS58120 action pref=900; accept AS58120
import:     from AS196646 action pref=900; accept AS196646
import:     from AS198386 action pref=900; accept AS-ONI-UK
import:     from AS199055 action pref=900; accept AS199055
import:     from AS199269 action pref=900; accept AS199269
import:     from AS200038 action pref=900; accept AS200038
import:     from AS51055 action pref=900; accept AS51055
import:     from AS201375 action pref=900; accept AS201375
import:     from AS25030 action pref=900; accept AS25030
export:     to AS51055 announce ANY
export:     to AS25030 announce ANY
export:     to AS8928 announce AS-VTESSE
export:     to AS201126 announce ANY
export:     to AS8950 announce ANY
export:     to AS8676 announce AS-VTESSE
export:     to AS15961 announce ANY
export:     to AS24661 announce ANY
export:     to AS24976 announce ANY
export:     to AS34178 announce ANY
export:     to AS34737 announce ANY
export:     to AS42880 announce ANY
export:     to AS44402 announce ANY
export:     to AS56474 announce ANY
export:     to AS58120 announce ANY
export:     to AS196646 announce ANY
export:     to AS198386 announce ANY
export:     to AS199055 announce ANY
export:     to AS199269 announce ANY
export:     to AS200038 announce ANY
export:     to AS201375 announce ANY
remarks:    ---------IPv6----------
mp-import:   afi ipv6 from AS8928 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS8676 accept AS-PSYS
mp-import:   afi ipv6 from AS15961 accept AS15961
mp-import:   afi ipv6 from AS196646 accept AS58273
mp-import:   afi ipv6 from AS199055 accept AS199055
mp-import:   afi ipv6 from AS199269 accept AS199269
mp-export:   afi ipv6 to AS8928 announce AS-VTESSE
mp-export:   afi ipv6 to AS8676 announce AS-VTESSE
mp-export:   afi ipv6 to AS15961 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS196646 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS199055 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS199269 announce ANY
remarks:    --------------------------------
remarks:    Traffic engineering communities
remarks:    for customer use.
remarks:    Routes learned from customers are
remarks:    assigned a localpref of 900 by default.
remarks:    50173:501 - Set localpref to 850 (for backup)
remarks:    50173:502 - Set localpref to 600 (same as peer)
remarks:    50173:202 - Announce this route only to peers,
remarks:    and not to any transit providers.
remarks:    50173:520 - Do not announce to LINX peers
remarks:    50173:620 - Prepend once to LINX peers
remarks:    50173:720 - Prepend twice to LINX peers
remarks:    50173:999 - Blackhole route (only accepted on
remarks:    a /32 route from customers).
remarks:    --------------------------------
admin-c:    DO132-RIPE
admin-c:    INTR1-RIPE
tech-c:     DO132-RIPE
tech-c:     VNNO1-RIPE
tech-c:     INTR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EASYNET-UK-MNT
mnt-by:     VTESSE-MNT
created:    2009-11-25T14:36:05Z
last-modified: 2021-03-23T11:18:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EA49-RIPE
org-name:    GTT - EMEA Ltd.
country:    GB
org-type:    LIR
address:    3rd Floor New Castle House,Castle Boulevard
address:    NG7 1FT
address:    Nottingham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442074897200
fax-no:     +442074897200
mnt-by:     EASYNET-UK-MNT
mnt-ref:    EASYNET-UK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    AR17615-RIPE
admin-c:    TF3383-RIPE
admin-c:    EE1956-RIPE
admin-c:    JB9165-RIPE
admin-c:    CV3892-RIPE
created:    2004-04-17T12:13:55Z
last-modified: 2022-05-12T10:13:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Interoute IP Hostmaster
address:    Interoute Communications Ltd.
address:    25 Canada Square, Canary Wharf, 31st Floor
address:    London, E14 5LQ
admin-c:    ADAM1-RIPE
admin-c:    ASL13-RIPE
admin-c:    ANT62-RIPE
tech-c:     ADAM1-RIPE
tech-c:     ASL13-RIPE
tech-c:     ANT62-RIPE
nic-hdl:    INTR1-RIPE
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR
created:    2002-08-22T09:12:07Z
last-modified: 2014-09-16T14:01:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vtesse Networks Network Operations
address:    Interoute (Vtesse) Ltd
address:    Unit A1 Belcon Industrial Estate
address:    Geddings Road
address:    Hoddesdon
address:    Hertfordshire
address:    UK
address:    EN11 0NT
phone:     +44 1992 532111
nic-hdl:    VNNO1-RIPE
admin-c:    DO132-RIPE
admin-c:    ASL13-RIPE
admin-c:    ANT62-RIPE
tech-c:     DO132-RIPE
tech-c:     ASL13-RIPE
tech-c:     ANT62-RIPE
mnt-by:     VTESSE-MNT
created:    2010-09-21T15:19:21Z
last-modified: 2016-04-05T15:27:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Donald Onyuma
address:    Interoute (Vtesse) Ltd
address:    Geddings Road
address:    Hoddesdon
address:    Hertfordshire
address:    UK
address:    EN11 0NT
phone:     +44 1992 532100
nic-hdl:    DO132-RIPE
mnt-by:     VTESSE-MNT
created:    2009-11-17T11:03:36Z
last-modified: 2016-01-13T14:33:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]