| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SE-INDICATE-AS AS50171

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50171
as-name:    SE-INDICATE-AS
org:      ORG-IIA24-RIPE
remarks:    Transit:
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS-INDICATE
import:     from AS3246 accept ANY
export:     to AS3246 announce AS-INDICATE
remarks:    Customers:
admin-c:    IR1287-RIPE
tech-c:     IR1287-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INDICATE-MNT
created:    2009-11-25T12:54:28Z
last-modified: 2021-02-18T13:54:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IIA24-RIPE
org-name:    Indicate IT AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Furunasvagen 105
address:    94152
address:    Pitea
address:    SWEDEN
phone:     +4691119470
fax-no:     +4691118948
mnt-by:     INDICATE-MNT
mnt-ref:    INDICATE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    IR1287-RIPE
created:    2011-05-30T11:26:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:10:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Indicate Registry
address:    Furunasvagen 105
address:    941 52 PITEA
address:    SWEDEN
abuse-mailbox: abuse@indicate.se
admin-c:    MP16571-RIPE
tech-c:     MP16571-RIPE
nic-hdl:    IR1287-RIPE
mnt-by:     INDICATE-MNT
created:    2011-06-01T12:23:22Z
last-modified: 2013-04-18T11:27:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]