| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALTEA AS50170

as-block:    AS47385 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-05-01T14:06:55Z
last-modified: 2024-05-01T14:06:55Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50170
as-name:    ALTEA
org:      ORG-ABSS3-RIPE
import:     from AS8404 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8404 announce AS50170
export:     to AS8220 announce AS50170
admin-c:    LWI1-RIPE
admin-c:    SEC26-RIPE
tech-c:     LWI1-RIPE
tech-c:     SEC26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALTEA-MNT
created:    2009-11-25T12:28:18Z
last-modified: 2022-11-22T15:49:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ABSS3-RIPE
org-name:    EYRAitservices SA
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Chemin de Place-Verte 34
        Case Postale 24
address:    1234
address:    Vessy / Ge
address:    SWITZERLAND
phone:     +41583100000
fax-no:     +41583100001
abuse-c:    AR14260-RIPE
mnt-ref:    ALTEA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALTEA-MNT
created:    2009-11-02T10:53:09Z
last-modified: 2022-11-22T15:38:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lucas Wiesmann
address:    ch. de la place verte 34
        case postale 24
        1234 VESSY-CH
mnt-by:     ALTEA-MNT
phone:     +41 58 310 00 00
nic-hdl:    LWI1-RIPE
created:    2009-11-02T13:40:45Z
last-modified: 2009-12-04T17:26:48Z
source:     RIPE

person:     Administration RIPE IT Departement
address:    Altea Business Services ch. de la place verte 34 case postale 24 1234 VESSY-CH
mnt-by:     ALTEA-MNT
phone:     +41 58 310 00 00
nic-hdl:    SEC26-RIPE
created:    2009-11-02T14:14:35Z
last-modified: 2016-09-21T07:58:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]