| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET-BIS-AS AS50153

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50153
as-name:    NET-BIS-AS
org:      ORG-NS333-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS50153
export:     to AS20960 announce AS50153
export:     to AS201029 announce AS50153
admin-c:    PZ3161-RIPE
tech-c:     PZ3161-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NET-BIS
mnt-by:     DCENTER-MNT
created:    2009-11-23T15:54:23Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NS333-RIPE
org-name:    Wlodzimierz Gasior, Jolanta Gadek trading as Net-Bis s.c.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Raclawicka 3
address:    32--200
address:    Miechow
address:    POLAND
phone:     +48 41 3833660
admin-c:    PZ3161-RIPE
tech-c:     PZ3161-RIPE
abuse-c:    AR37105-RIPE
mnt-ref:    MNT-NET-BIS
mnt-ref:    DCENTER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NET-BIS
created:    2016-07-27T12:43:13Z
last-modified: 2021-09-29T11:22:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Ziecik
address:    ul. Raclawicka 3
address:    32-200
address:    Miechow
address:    POLAND
phone:     +48 41 3833660
nic-hdl:    PZ3161-RIPE
mnt-by:     MNT-NET-BIS
created:    2016-07-27T12:43:12Z
last-modified: 2016-11-24T21:06:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]