| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYNDICATE-AS AS50130

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50130
as-name:    SYNDICATE-AS
import:     from AS20850 action pref=65450; accept ANY
export:     to AS20850 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS21219 action pref=65450; accept ANY
export:     to AS21219 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS3255 action pref=65450; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS50130
import:     from AS199995 action pref=65450; accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS199995 announce AS50130
import:     from AS41820 action pref=65440; accept ANY
export:     to AS41820 announce AS-SYNDICATE
remarks:    -=Unetco-Ltd=-
import:     from AS207889 accept ANY
export:     to AS207889 announce AS50130
remarks:    -= Eurotele-Plus-LLC=-
import:     from AS6768 accept ANY
export:     to AS6768 announce AS50130
remarks:    -= LVIV-IX =-
import:     from AS35136 accept ANY
export:     to AS35136 announce AS50130
remarks:    -=KOMITEX-AS=-
import:     from AS30886 accept ANY
export:     to AS30886 announce AS50130
remarks:    ETT
import:     from AS35320 action pref=65440; accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS35320 announce AS50130
import:     from AS15645 action pref=65440; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS59613 action pref=65440; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS20850 action pref=65440; accept AS-UAIX
export:     to AS20850 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS31210 action pref=65438; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS45004 action pref=65438; accept ANY
export:     to AS45004 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS24688 action pref=65435; accept ANY
export:     to AS24688 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS13103 action pref=65430; accept AS-VL-IX
export:     to AS13103 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS47513 action pref=65415; accept ANY
export:     to AS47513 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS49359 action pref=65415; accept ANY
export:     to AS49359 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS48915 action pref=65415; accept AS48915
export:     to AS48915 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS43110 action pref=65415; accept AS43110
export:     to AS43110 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS51738 action pref=65415; accept AS51738
export:     to AS51738 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS50297 action pref=65415; accept AS-CITONET
export:     to AS50297 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS13188 action pref=65415; accept AS13188
export:     to AS13188 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS34700 action pref=65415; accept AS34700
export:     to AS34700 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS6807 action pref=65415; accept AS6807
export:     to AS6807 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS29203 action pref=65415; accept AS29203
export:     to AS29203 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS196957 action pref=65415; accept AS196957
export:     to AS196957 announce AS-SYNDICATE
import:     from AS51738 action pref=65400; accept AS51738
export:     to AS51738 announce ANY
import:     from AS56600 action pref=65400; accept AS56600
export:     to AS56600 announce ANY
import:     from AS61371 action pref=65450; accept ANY
export:     to AS61371 announce AS50130
org:      ORG-FSIO1-RIPE
admin-c:    SIO6-RIPE
tech-c:     SIO6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SYNDICATE-MNT
created:    2009-11-20T12:57:03Z
last-modified: 2022-01-13T17:26:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KL211-RIPE

organisation:  ORG-FSIO1-RIPE
org-name:    FOP Samoilenko Igor Olegovich
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, 61121 Kharkiv, Garibaldy street 5 , apt. 45
phone:     +380577516275
fax-no:     +380577667578
abuse-c:    AR20272-RIPE
admin-c:    SIO6-RIPE
tech-c:     SIO6-RIPE
mnt-ref:    SYNDICATE-MNT
mnt-by:     SYNDICATE-MNT
created:    2009-11-14T18:13:17Z
last-modified: 2022-12-01T16:26:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Samoilenko Igor Olegovich
address:    Ukraine, Kharkiv
phone:     +380936993709
nic-hdl:    SIO6-RIPE
mnt-by:     SYNDICATE-MNT
created:    2009-11-14T17:59:31Z
last-modified: 2009-11-14T18:04:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]