| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CNC AS50128

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50128
as-name:    CNC
org:      ORG-Ca995-RIPE
remarks:    --------------------------------------
remarks:    --- upstream provider: sk.callino
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS16160 accept ANY
export:     to AS16160 announce AS-CNC-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16160 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16160 announce AS-CNC-CUSTOMERS
remarks:    --------------------------------------
remarks:    --- upstream provider: sk.lightstorm
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS42005 accept ANY
export:     to AS42005 announce AS50128 AND AS-CNC-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42005 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42005 announce AS50128 AND AS-CNC-CUSTOMERS
remarks:    --------------------------------------
remarks:    --- customer: SK-NIC, a.s.
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS57801 accept RS-SK-NIC-ANYCAST
export:     to AS57801 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57801 accept RS-SK-NIC-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57801 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
remarks:    --- customer: Websupport, s.r.o.
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS51013 accept AS51013
export:     to AS51013 announce AS50128 AND AS50128:AS-CUSTOMERS
remarks:    --------------------------------------
remarks:    --- customer: Eustream, a.s.
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS57414 accept AS57414
export:     to AS57414 announce ANY
admin-c:    CNC10-RIPE
tech-c:     CNC10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CNC-MNT
created:    2009-11-20T12:29:15Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ca995-RIPE
org-name:    CNC, a.s.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Borska 6
address:    841 04
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421235000100
fax-no:     +421235000182
mnt-ref:    CNC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CNC-MNT
admin-c:    GL1643
abuse-c:    AR17273-RIPE
created:    2009-11-11T14:28:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CNC ISP role object
org:      ORG-Ca995-RIPE
address:    CNC, a.s.
address:    Strojnicka 33
address:    821 05 Bratislava
address:    Slovakia
admin-c:    GL1643
tech-c:     PH1897-RIPE
tech-c:     TP3572-RIPE
nic-hdl:    CNC10-RIPE
mnt-by:     CNC-MNT
created:    2011-11-09T14:16:00Z
last-modified: 2012-04-10T11:50:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]