| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETMAR-AS AS50121

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50121
as-name:    NETMAR-AS
descr:     ul. Sobieskiego 30E
descr:     32-400 Myslenice
org:      ORG-NA486-RIPE
descr:     --- Peer ---
descr:     --- RETN ---
export:     to AS9002 announce AS50121
import:     from AS9002 accept ANY
descr:     --- NetBis MIX ---
import:     from AS50153 accept ANY
export:     to AS50153 announce AS50121
descr:     --- Connected MIX ---
import:     from AS49102 accept ANY
export:     to AS49102 announce AS50121
descr:     --- EPIX - PolMix ---
export:     to AS201054 announce AS50121
import:     from AS201054 accept ANY
descr:     --- KIX - Open Peering EPIX WAR ---
export:     to AS48850 announce AS50121
import:     from AS48850 accept ANY
descr:     --- Open Peering EPIX KAT ---
export:     to AS50607 announce AS50121
import:     from AS50607 accept ANY
admin-c:    MW8609-RIPE
tech-c:     MW8609-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETMAR-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
created:    2012-07-05T06:13:00Z
last-modified: 2018-09-04T11:13:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-NA486-RIPE
org-name:    NETMAR Mariusz Wator
org-type:    OTHER
address:    ul. Sobieskiego 30E
address:    32-400 Myslenice
address:    Poland
abuse-c:    AR25047-RIPE
admin-c:    MW8609-RIPE
tech-c:     MW8609-RIPE
mnt-ref:    NETMAR-MNT
mnt-by:     NETMAR-MNT
created:    2012-05-16T11:03:04Z
last-modified: 2016-09-19T19:10:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Wator
address:    ul. Sobieskiego 30 E
address:    32-400 Myslenice
address:    Poland
phone:     +48 123127202
nic-hdl:    MW8609-RIPE
mnt-by:     NETMAR-MNT
created:    2016-09-19T19:10:15Z
last-modified: 2016-09-19T19:10:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]