| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  scc AS50119

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50119
as-name:    scc
org:      ORG-SCCC1-RIPE
import:     from AS51088 accept ANY
export:     to AS51088 announce AS50119
import:     from AS8283 accept ANY
export:     to AS8283 announce AS50119
admin-c:    LA8269-RIPE
tech-c:     LA8269-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-nl-smith-1-MNT
created:    2021-11-18T16:19:07Z
last-modified: 2021-11-18T16:19:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SCCC1-RIPE
org-name:    Smith Computer Centrum Computers BV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    tt. Vasumweg 122
address:    1033SH
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31206301777
admin-c:    LA8269-RIPE
tech-c:     LA8269-RIPE
abuse-c:    AR65883-RIPE
mnt-ref:    lir-nl-smith-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-nl-smith-1-MNT
created:    2021-10-26T11:22:49Z
last-modified: 2021-10-26T11:22:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LIR admin
address:    NETHERLANDS
address:    Amsterdam
address:    1033SH
address:    tt. Vasumweg 122
phone:     +31206301777
nic-hdl:    LA8269-RIPE
mnt-by:     lir-nl-smith-1-MNT
created:    2021-10-26T11:22:48Z
last-modified: 2021-10-26T11:22:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]