| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-PIOSIK-AS AS50116

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50116
as-name:    PL-PIOSIK-AS
org:      ORG-WDP3-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS50116
import:     from AS60695 accept ANY
export:     to AS60695 announce AS50116
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS50116
admin-c:    DP575-RIPE
tech-c:     DP575-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2016-01-25T14:57:56Z
last-modified: 2020-11-16T18:02:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TSTA7-RIPE

organisation:  ORG-WDP3-RIPE
org-name:    WWW.PIOSIK.PL Dariusz Piosik
org-type:    OTHER
country:    PL
address:    ul. Kopernika 18A/10
address:    64-600 OBORNIKI POLAND
phone:     +48695214749
abuse-c:    WDC50-RIPE
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-ref:    MNT-EXATEL
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2016-01-22T19:44:36Z
last-modified: 2022-10-31T15:16:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DARIUSZ PIOSIK
address:    WWW.PIOSIK.PL DARIUSZ PIOSIK
address:    KOPERNIKA 18A 10
address:    OBORNIKI K. POZNANIA
address:    POLAND
phone:     +48 (61)
nic-hdl:    DP575-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2009-09-02T12:40:23Z
last-modified: 2012-12-03T01:13:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]