| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAIC AS50114

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50114
as-name:    KAIC
org:      ORG-KA200-RIPE
import:     from AS47796 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21005 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44285 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47843 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50177 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21005 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25184 announce AS50114
export:     to AS47796 announce AS50114
export:     to AS21005 announce AS50114
export:     to AS21419 announce AS50114
export:     to AS44285 announce AS50114
export:     to AS47843 announce AS50114
export:     to AS12880 announce AS50114
export:     to AS50177 announce AS50114
export:     to AS21005 announce AS50114
admin-c:    DDB-RIPE
tech-c:     DDB-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MGADMIN
mnt-by:     MNT-CWM
created:    2009-11-18T14:22:20Z
last-modified: 2021-03-01T12:27:41Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CA932-RIPE

organisation:  ORG-KA200-RIPE
org-name:    Kerman Auto Industries Co (KAIC)
org-type:    OTHER
address:    Kerman Khodro Industrial Group , Bulding Shell , Palm Boulevard , Karaj Special Road , 16 km
abuse-c:    AR28156-RIPE
mnt-ref:    MNT-CWM
mnt-by:     MNT-CWM
created:    2009-10-26T07:02:18Z
last-modified: 2019-09-14T07:35:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Saeed Alkhamis
address:    Suite 81 , # 139 Fatemi Ave. , Clock Tower
mnt-by:     MNT-CWM
phone:     +989163020602
nic-hdl:    DDB-RIPE
created:    2008-09-16T07:26:12Z
last-modified: 2015-04-28T05:58:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]