| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.11.9 (lg) / ec2-3-228-11-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:b09::3e4:b09 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FUB-AS AS50112

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50112
as-name:    FUB-AS
org:      ORG-FUB3-RIPE
import:     from AS5397 accept ANY
import:     from AS137 accept ANY
export:     to AS5397 announce AS50112
export:     to AS137 announce AS50112
admin-c:    LR473-RIPE
tech-c:     LR473-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     inroma-mnt
created:    2009-11-18T12:14:11Z
last-modified: 2018-09-04T10:46:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CCI2-RIPE

organisation:  ORG-FUB3-RIPE
org-name:    Fondazione Ugo Bordoni
org-type:    OTHER
address:    Viale del Policlinico, 147 00161 Roma
abuse-c:    AR25381-RIPE
mnt-ref:    inroma-mnt
mnt-by:     inroma-mnt
created:    2009-10-29T11:54:13Z
last-modified: 2018-11-12T09:12:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Luca Rea
address:    Fondazione Ugo Bordoni
address:    Via B.Castiglione 59
address:    I-00142 Roma
address:    Italy
phone:     +39 06 54802212
nic-hdl:    LR473-RIPE
mnt-by:     INROMA-MNT
created:    2009-10-29T11:05:51Z
last-modified: 2009-10-29T11:05:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]