| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VISTA-TECHNOLOGY AS50107

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50107
as-name:    VISTA-TECHNOLOGY
org:      ORG-VTL28-RIPE
remarks:    ********UPSTREAM ISPs********
remarks:    # IHOME ISP INET2
import:     from AS25478 action pref=110; accept ANY
export:     to AS25478 announce ANY
remarks:    # MMTS ISP
import:     from AS60299 action pref=110; accept ANY
export:     to AS60299 announce ANY
remarks:    ********PEERING PARTNERS*********
import:     from AS15169 action pref=110; accept ANY
export:     to AS15169 announce ANY
remarks:    ********DOWNSTREAM PEERS********
remarks:    # TCD CLIENT
import:     from AS207192 action pref=100; accept ANY
export:     to AS207192 announce ANY
remarks:    # VN CLIENT
import:     from AS47864 action pref=100; accept ANY
export:     to AS47864 announce ANY
remarks:    # UZTELECOM CLIENT
import:     from AS28910 action pref=100; accept AS28910
import:     from AS-INTAL action pref=100; accept AS-INTAL
export:     to AS28910 announce ANY
export:     to AS-INTAL announce ANY
remarks:    # KG
import:     from AS12997 action pref=100; accept AS12997
import:     from AS-KTNETPEERS action pref=100; accept AS-KTNETPEERS
export:     to AS12997 announce ANY
export:     to AS-KTNETPEERS announce ANY
remarks:    # KZ
import:     from AS200590 action pref=100; accept AS200590
import:     from AS-NLS-PEERS action pref=100; accept AS-NLS-PEERS
export:     to AS200590 announce ANY
export:     to AS-NLS-PEERS announce ANY
admin-c:    AA34431-RIPE
tech-c:     AA34431-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-kz-vista-technology-1
created:    2019-02-12T08:02:59Z
last-modified: 2022-06-01T15:17:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VTL28-RIPE
org-name:    Vista Technology LLP
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    1/1 Syrgabekov str.
address:    A15C3A5
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77273456000
admin-c:    AA34431-RIPE
tech-c:     AA34431-RIPE
abuse-c:    AR50741-RIPE
mnt-ref:    mnt-kz-vista-technology-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-kz-vista-technology-1
created:    2019-02-11T08:37:11Z
last-modified: 2022-04-27T09:30:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Askar Aliyev
address:    73/2 Alfarabi
address:    050040
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77273456000
nic-hdl:    AA34431-RIPE
mnt-by:     mnt-kz-vista-technology-1
created:    2019-02-11T08:37:10Z
last-modified: 2019-02-11T08:37:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]