| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OLYMPUS-SIS AS50076

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50076
as-name:    OLYMPUS-SIS
descr:     Muenster, DE
org:      ORG-OSIS1-RIPE
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24637 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS50076
export:     to AS24637 announce AS50076
admin-c:    BB2194-RIPE
tech-c:     MB3345-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2009-11-10T10:37:51Z
last-modified: 2018-09-04T10:45:56Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-WA48-RIPE

organisation:  ORG-OSIS1-RIPE
org-name:    Olympus Soft Imaging Solutions GmbH
org-type:    OTHER
country:    DE
address:    Johann-Krane-Weg 39
address:    48149 Muenster
address:    DE
abuse-c:    AR29177-RIPE
mnt-ref:    WEBDISCOUNT-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2009-01-09T10:33:59Z
last-modified: 2022-10-31T14:31:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bjoern Bergmann
address:    Olympus Soft Imaging Solutions GmbH
address:    Johann-Krane-Weg 39
address:    48149 Muenster
address:    DE
phone:     +49 251 798006334
fax-no:     +49 251 798008334
nic-hdl:    BB2194-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2008-06-10T11:22:39Z
last-modified: 2022-11-17T10:44:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Boehme
address:    Webdiscount GmbH & Co. KG
address:    Robert-Bosch-Strasse 20
address:    48153 Muenster
address:    DE
phone:     +49 251 2639300
fax-no:     +49 251 26393049
nic-hdl:    MB3345-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-05-01T11:01:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]